Gepubliceerd op 16 oktober 2015

PMT weer terug bij af door nieuwe ufr en lagere koers van aandelen

Persbericht

In het derde kwartaal van 2015 daalde de actuele dekkingsgraad van PMT van 103,4% per eind juni tot 95,3% per eind september. Enerzijds lag de oorzaak van deze daling in de verlaging medio juli van de Ultimate Forward Rate (ufr), per medio juli 2015. Daardoor nam de waarde van de pensioenverplichtingen sterk toe. Als relatief jong fonds is PMT extra gevoelig voor een daling van de rekenrente. Anderzijds daalde de dekkingsgraad doordat aandelen wereldwijd in waarde daalden, naar aanleiding van onder andere teruglopende economische groei in China. “Een streep door de rekening voor onze deelnemers”, aldus Guus Wouters, directeur PMT. “Het herstel dat in de eerste helft van 2015 geleidelijk zichtbaar werd, is door de aanpassing van de ufr weer teniet gedaan. Indexatie komt hierdoor nog verder in de toekomst te liggen. Een aanpassing van de premie is bij PMT niet aan de orde. De premie is voor 5 jaar vastgesteld. Daarbij is het effect van de ufr op de premie op dit moment nog niet zó groot, dat aanvullende maatregelen aan de orde zijn”.

Pensioenfonds Metaal en Techniek derde kwartaal 2015 

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015: 99,8%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2015: 95,3%.
  • Beleggingsrendement cumulatief per 30 september 2015: 0,5%.
  • Lichte waardestijging vastrentende waarden door rentedaling.
  • Negatieve waardeontwikkeling aandelen wereldwijd door o.a. afkoeling Chinese economie.
  • Belegd vermogen met € 0,7 miljard gedaald tot € 59,0 miljard.
  • Pensioenverplichtingen namen door rentedaling toe tot € 61,9 miljard.
Download Totaalbericht (PDF)