Gepubliceerd op 7 juni 2014

PMT volgt situatie in Qatar op de voet

Vandaag is een rapport van FNV verschenen over de schending van mensen- en werknemersrechten bij de bouw van het voetbalstadion in Qatar. PMT belegt in twee van de in het rapport betrokken organisaties, namelijk Vinci en Hochtief.

Schending van mensen- en werknemersrechten is voor PMT een reden om een dialoog met ondernemingen aan te gaan. Wij volgen de situatie in Qatar en betrokkenheid bij eventuele mensenrechtenschendingen nauwlettend. PMT is voornemens om contact te leggen met Vinci en Hochtief om deze bedrijven te confronteren met de conclusies zoals geschetst in het rapport. Als dit contact aanleiding geeft tot  zorgen over mensen- en werknemersrechten worden deze ondernemingen opgenomen in ons dialoog programma. PMT heeft geen belang meer in Hyundai, de organisatie die ook in het rapport wordt genoemd.

Mensen- en werknemersrechten kunnen onderdeel zijn van een dialoog met bedrijven. Het aangaan van een dialoog is zeker niet vrijblijvend. Een recent voorbeeld is Wal-Mart. Met deze onderneming heeft PMT een lange dialoog gevoerd over gedwongen/ kinderarbeid in de keten, discriminatie van vrouwen op de werkvloer en vrijheid van collectieve onderhandelingen/ vakbondsaansluiting. Nadat we constateerden dat Wal-Mart op met name het laatste punt onvoldoende vooruitgang liet zien, hebben we medio 2013 onze gehele positie (aandelen en obligaties) in Wal-Mart verkocht.