Gepubliceerd op 11 oktober 2018

PMT stijgt van drie naar vier sterren in VBDO-benchmark verantwoord beleggen

PMT maakt dit jaar een flinke stap vooruit in de prestaties op het gebied van verantwoord beleggen: het fonds stijgt in de VBDO-benchmark van drie naar vier sterren en behoort daarmee tot de top 10 van verantwoorde beleggers. Maximaal zijn vijf sterren haalbaar.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek van VBDO gaat in op onderwerpen als beleggingsbeleid, implementatie van het beleid, governance en toerekenbaarheid (‘accountability’).

De stijging naar vier sterren heeft PMT te danken aan een aantal factoren waaronder een stijging van ‘groene obligaties’ en een uitbreiding in de impactinvesteringen van PMT.
Impactinvesteringen dragen op een positieve manier bij aan milieuvraagstukken en leveren tegelijkertijd goed rendement op. PMT rapporteert over de impact die met deze investeringen wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 uitstoot die is bespaard.

Daarnaast krijgt het thema duurzaamheid structureel meer aandacht in de gesprekken met externe vastgoedmanagers. Tot slot kreeg PMT het maximum aantal punten voor de manier waarop het fonds de deelnemers informeert over het verantwoord beleggingsbeleid en de resultaten daarvan.

Rendement voorop
PMT heeft een goed doordacht verantwoord beleggen beleid dat continu in ontwikkeling is. Daarbij staat het behalen van financieel rendement voorop. De belangrijkste doelstelling is om de pensioenen nu en in de toekomst aan de deelnemers te kunnen uitkeren. PMT gelooft dat financieel rendement samen gaat met verantwoord beleggen: ondernemingen die rekening houden met milieu, mens en maatschappij presteren op lange termijn beter dan ondernemingen die dat niet doen.

Ook maximale scores in onderzoek PRI
PMT behaalde ook in het jaarlijkse onderzoek van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI)  de hoogste scores. Bij dit onderzoek vullen vermogensbeheerders en pensioenfondsen een gedetailleerde vragenlijst in over het gebruik van duurzame principes in hun beleggingsprocessen. PMT behaalde PMT in 2018 – net als vorig jaar – voor alle onderdelen een A of A+. Dit zijn de hoogst mogelijke scores.

Het volledige rapport van VBDO kunt u hier lezen