Gepubliceerd op 12 december 2019

PMT steunt Green Deal

Pensioenfonds PMT steunt de 'Green Deal' die gisteren is gepresenteerd door het Europese Parlement. Het pakket aan maatregelen heeft als doel om de netto uitstoot van Europa per 2050 tot nul te reduceren. PMT en een aantal andere grote investeerders in de IIGCC (International Investors Group on Climate Change) drongen eerder deze week bij Europese regeringsleiders aan op het ontwikkelen van een meer ambitieus klimaatbeleid.

Klimaat is een belangrijk punt van aandacht in de beleggingen van PMT. Vandaar de aanwezigheid op de klimaattop in Madrid. Zo kunnen we de klimaatstrategie ter plekke toelichten aan beleidsmakers en andere beleggers. Als pensioenfonds brengen we klimaatrisico’s in kaart. We houden in onze beleggingen rekening met risico’s en de mogelijkheden voor impactvolle verbeteringen. Ook zijn we continu in gesprek met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de grootste emissies, zoals olie- & gasbedrijven. We sporen hen aan om een meer duurzame koers te varen. Met de wens om de energietransitie te versnellen, belegt PMT ook in hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windparken. Zo dragen we bij aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs én maken we tegelijk goede rendementen voor onze deelnemers.