Gepubliceerd op 12 april 2016

PMT steunt duurzame 'Aiming for A' aandeelhoudersvoorstellen in mijnbouw

PMT steunt de duurzame ‘Aiming for A’ voorstellen van aandeelhouders in de mijnbouwsector. Het doel van de ‘Aiming for A’ voorstellen is de risico’s en kansen van klimaatverandering voor de mijnbouwbedrijven Rio Tinto, Anglo American en Glencore beter in kaart te brengen en waar nodig meer aandacht te geven. PMT ondersteunt de voorstellen omdat ze de lange termijn investeringsrisico’s verlagen en de impact van de mijnbouw op het klimaat in de toekomst zal verkleinen.  

Specifiek richten de voorstellen zich op vijf aandachtsgebieden:

  • Inzichtelijk maken van CO2-uitstoot en operationeel beheer van de uitstoot;
  • Veerkracht van de portfolio ten opzichte van post-2035 scenario’s zoals geschetst door het Internationale Energie Agentschap;
  • Verduidelijking van de investeringsstrategie in en onderzoek naar koolstofarme energieopwekking;
  • Op welke manier zijn de kritische prestatie indicatoren met betrekking tot duurzame ontwikkeling verbonden aan het beloningsbeleid;
  • Beleidsposities op onder andere het gebied van de VN Global Compact en op welke manier de implementatie hiervan wordt vormgegeven. 
Naast een groot deel van de aandeelhouders staan ook de besturen van deze bedrijven achter de ‘Aiming for A’ voorstellen. De voorstellen van de aandeelhouders  hebben daarmee een breed draagvlak.