Gepubliceerd op 1 juli 2015

PMT stelt nieuw strategisch beleggingskader vast

PMT heeft per 1 juli 2015 een nieuw strategisch beleggingskader vastgesteld.
Hierin staat hoe het beleggingsbeleid van PMT bijdraagt aan het realiseren van een waardevast pensioen voor de deelnemers van PMT. De ambitie van PMT is een waardevast pensioen – een pensioen dat meestijgt met de prijzen- voor zijn deelnemers te realiseren.
Het kader legt de doelstelling van het beleggingsbeleid vast en geeft aan welke beginselen PMT hanteert in het bereiken daarvan. Denk daarbij aan onderwerpen als: kosten vermogensbeheer, verantwoord beleggen, beleggen in Nederland en transparant zijn over de beleggingen en de daarmee gemoeide kosten.

Het kader is opgesteld voor de periode die loopt van 1 juli 2015 tot 1 januari 2020.

Lees hier het volledige persbericht en lees hier het PMT Strategisch beleggingskader 2015-2020