Gepubliceerd op 9 juni 2016

PMT publiceert jaarverslag 2015

In het jaarverslag 2015 blikt PMT terug op een turbulent jaar, waarin de financiële positie van het fonds verslechterde en toekomstige pensioenverlagingen zelfs in zicht komen. Desondanks zette PMT belangrijke stappen op het gebied van beleggingsbeleid, risicomanagement en klantbeleving.

Goede beleggingsresultaten, toch kans op pensioenverlaging in 2017
Hoewel dankzij een goed en verantwoord beleggingsbeleid 2015 werd afgesloten met een beleggingsrendement van 2,3%, zorgen de aanhoudend lage rente en de invoering van nieuwe wettelijke berekeningsmethodieken voor een dalende dekkingsgraad. De verplichtingen stegen harder dan het vermogen. PMT sloot eind 2015 af met een dekkingsgraad van 97,5 waardoor het fonds in onderdekking is.

In 2015 stelde PMT een strategisch beleggingskader vast waarin staat hoe het beleggingsbeleid van PMT bijdraagt aan het realiseren van het pensioen voor de deelnemers van PMT. Ook op het vlak van risicomanagement zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. Tot slot zijn de missie, visie en ambities van het fonds opnieuw geformuleerd. Aansluiten bij de behoeften van de sector, het zichtbaar bijdragen aan verbeteringen binnen de pensioensector, samenwerking met sociale partners en transparante communicatie zijn daarin leidend.

Speciaal verantwoord beleggen jaarverslag 2015
Naast het algemene jaarverslag brengt PMT ook een speciaal verantwoord beleggen jaarverslag over 2015 uit. De primaire doelstelling van PMT is het behalen van voldoende rendement om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitkeren. Gegeven die financiële doelstelling, belegt PMT zo verantwoord mogelijk. De herijking van het beleggingsbeleid betekende ook verdere aanpassing van het verantwoord beleggen beleid. De in 2014 ingezette lijn om de ESG-factoren duidelijker toe te passen op de aandelenportefeuille werd in 2015 verder voortgezet. Ook het dialoogbeleid werd aangescherpt. Naast het verantwoord beleggen beleid heeft PMT een warm hart voor beleggen in Nederland. In 2015 investeerde het fonds in het BedrijfsLeningenFonds (BLF) van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), werden een groot aantal hypotheken via Munt Hypotheken verstrekt en werden de woningen in de vastgoedportfeuille verder verduurzaamd.