Gepubliceerd op 23 mei 2017

PMT, PME en MN, steunen Shell-resolutie Follow This

PMT, PME en uitvoerder MN  hebben vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell hun steun uitgesproken voor de resolutie van Follow This. De resolutie verzoekt Shell om aan de hand van duidelijke bedrijfsbrede doelstellingen inzichtelijk te maken hoe het bedrijf invulling geeft aan de klimaat & energietransitie, zoals overeengekomen in het Parijs klimaatakkoord.

PMT, PME en MN hebben zich gecommitteerd aan de Paris Pledge for action. Daarmee onderschrijven we de doelstellingen van het Parijs klimaatakkoord om de gemiddelde opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Klimaatverandering heeft naar verwachting niet alleen potentiële fysieke en maatschappelijke gevolgen, maar mogelijk ook grote financiële consequenties. Wij zien het beheersen van deze risico’s als onderdeel van onze fiduciaire en bestuursverantwoordelijkheid.

Dialoog
MN voert namens haar opdrachtgevers een dialoog met bedrijven die in belangrijke mate bijdragen aan CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Inzet is om bij te dragen aan een ordelijke en sociaal inclusieve transitie naar een CO2-arme economie, conform de Parijs klimaatdoelstellingen. Ook willen we de zekerheid vergroten dat deze bedrijven ook binnen een twee-graden-pad op de lange-termijn een goed risico/rendement bieden en daarmee een aantrekkelijke beleggingen blijven. Tegen deze achtergrond heeft MN namens haar opdrachtgevers tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Shell haar steun uitgesproken voor de resolutie van Follow This. Willemijn Verdegaal, adviseur Responsible Investment & Governance bij MN, lichtte het standpunt van MN en haar opdrachtgevers toe.

‘MN en haar opdrachtgevers hebben oprechte waardering voor de open en constructieve dialoog die we hebben gehad met alle betrokken partijen over de rol van Shell in relatie tot de transitie naar een koolstofarme economie, in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarnaast willen we benadrukken dat we zien welke vooruitgang Shell op dit gebied heeft geboekt. Dat waarderen we. Juist daarom waren we erg teleurgesteld dat Shell de Follow This-resolutie ‘nadelig’ noemde voor het bedrijf. Een reactie die in strijd lijkt met de vooruitgang die het bedrijf boekt en die aantoont dat Shell niet inziet welk leiderschap nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. We hadden verwacht dat Shell gevoeliger zou zijn voor het maatschappelijke signaal dat via deze resolutie doorklinkt. Wij geloven dat de resolutie een realistisch en eerlijk verzoek is. Wij erkennen de technische uitdagingen die daarmee gepaard gaan, maar we zijn van mening dat de resolutie voldoende flexibiliteit biedt om ‘intelligente’ ambities te realiseren. We dringen er daarom bij de leiding van Shell op aan dat het begint met de ontwikkeling van bedrijfsbrede doelstellingen en we zijn van harte bereid om Shell daarbij te ondersteunen.’