Gepubliceerd op 21 juli 2011

PMT Persbericht 2e kw 2011

Dekkingsgraad PMT gestabiliseerd in tweede kwartaal 2011

De dekkingsgraad van PMT kwam aan het eind van het tweede kwartaal van 2011 uit op 102%. Aan het eind van het eerste kwartaal lag de dekkingsgraad op 101%. Het totaal beleggingsrendement over het tweede kwartaal was met 0.7% licht positief. De belangrijkste factor achter dit positieve rendement was de per saldo gedaalde rente, waardoor vastrentende waarden in waarde stegen. Ook de beleggingen in hoogrentende waarden en onroerend goed stegen in waarde. De beleggingen in aandelen namen per saldo in waarde af door de gedurende het kwartaal toenemende onrust op de geld- en kapitaalmarkten. Ook de waarde van grondstoffen daalde fors, na de sterke waardestijging in het eerste kwartaal. Over heel 2011 tot nu toe is het totaal beleggingsrendement van PMT -0.4%. Het belegd vermogen van PMT nam door de waardestijging van vastrentende waarden toe tot EUR 37.7 miljard aan het eind van het kwartaal. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 lag het totaal belegd vermogen op EUR 37.1 miljard.
U kunt hier het volledige bericht ophalen in pdf