Gepubliceerd op 27 december 2016

Deelnemers-panel PMT positief over nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Rijswijk 29 maart 2017

Deelnemers-panel van PMT denkt mee over nieuwe UPO en beoordeelt UPO positief.

Pensioenfondsen hebben met elkaar afgesproken om pensioengegevens op dezelfde manier te laten zien. Daardoor kunnen mensen onder andere hun pensioenopbouw bij verschillende pensioenfondsen makkelijker vergelijken. PMT legde het nieuwe overzicht voor aan de leden van het PMT Online Panel. Die oordeelden dat het nieuwe UPO duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk is.

PMT vindt het belangrijk dat deelnemers begrijpen wat er op hun UPO staat en zorgt dus voor duidelijke informatie voor pensioendeelnemers. Daarnaast is PMT ook vanuit de Wet Pensioencommunicatie verplicht om de communicatiemiddelen te toetsen op begrijpelijkheid.

Om aan beide te voldoen heeft PMT onderzocht of de invulling van het format duidelijk is. Dit is  getest onder de actieve deelnemers van de klantpanels van PMT. Er zijn vragen gesteld over zowel de begeleidende brief als het UPO zelf. 

De veranderingen

Naar aanleiding van het panelonderzoek zijn een aantal aanpassingen al verwerkt in UPO en voorbrief; er zijn begrippen toegevoegd of verder uitgelegd, de keuzemogelijkheden rondom de pensionering zijn aangegeven en het is duidelijk per welke datum de stand is berekend. 

Uit het onderzoek

Bijna 90% van de panelleden begrijpt naar aanleiding van het UPO hoeveel pensioen er is opgebouwd bij PMT en bijna drie kwart van de panelleden begrijpt hoeveel pensioen hij of zij krijgt bij pensionering. Ook is voor 8 van de 10 panelleden duidelijk hoeveel pensioen hun nabestaanden kunnen verwachten na hun overlijden. Datzelfde geldt voor het feit dat de hoogte van het pensioen niet zeker is. Ook is voor drie kwart van de panelleden duidelijk waar informatie over pensioen bij andere pensioenfondsen is te vinden.

Circa driekwart van de deelnemers zou naar aanleiding hiervan naar het online ‘MijnPMT’ gaan om online het pensioen te bekijken. De helft zou de website van PMT bezoeken voor meer informatie.

Een klein deel zou telefonisch of per mail contact opnemen met PMT.

Als verbeterpunten voor het UPO gaven de panelleden aan dat sommige begrippen uitvoeriger opgenomen kunnen worden of meer benadrukt kunnen worden. Ook is er behoefte aan extra uitleg over de keuzemogelijkheden van de PMT pensioenregeling. PMT heeft deze suggesties verwerkt in het vernieuwde overzicht. 

 

PMT-deelnemers ontvangen medio juni 2017 het vernieuwde overzicht.