Gepubliceerd op 21 december 2016

PMT Online Panel tevreden over huidige uitkeringsvorm

PMT heeft een peiling gedaan in het PMT Online Panel over de verschillende vormen van pensioenuitkering. Een ruime meerderheid van de panelleden heeft voorkeur voor de huidige uitkeringsvorm: na de pensionering levenslang een maandelijkse pensioenuitkering. Bijna een kwart van de panelleden ziet ook iets in een hogere uitkering tot de 80e verjaardag en daarna een lagere maandelijkse uitkering. De pensioenregeling van PMT biedt die mogelijkheid al. Aan de peiling in het PMT Online Panel namen 518 panelleden deel.

 

PMT vroeg het Online Panel op welke manier de panelleden die nog werken hun pensioen uitgekeerd zouden krijgen. Gepensioneerden kregen de vraag of zij hun pensioen liever op een andere manier hadden gekregen. De panelleden konden kiezen uit verschillende varianten: elke maand een uitkering zo lang als u leeft, in een keer een bedrag bij pensionering, een hogere pensioenuitkering tot de 80e verjaardag en daarna een lagere, een uitkering die gerelateerd is aan het beleggingsresultaat of een deel van het pensioen in natura (bijvoorbeeld via woon- en zorgdiensten).

 

Bijna de helft van de werkende deelnemers (49%) in het panel koos voor de huidige vorm: een levenslange, maandelijkse pensioenuitkering. Ruim twee derde van de gepensioneerden (67%) was het met hen eens. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat de panelleden graag willen weten waar men aan toe is. Zowel werkende panelleden als gepensioneerde panelleden vindt deze zekerheid belangrijk. De variant waarbij men tot de 80e verjaardag meer krijgt en daarna minder wordt vooral uit economisch oogpunt gekozen: de panelleden (23% van de werkende panelleden en 19% van de gepensioneerden) verwachten tot de 80e verjaardag meer nodig te hebben. De meer ‘extreme’ varianten waarbij men alles in een keer ontvangt of een deel van het pensioen in natura krijgt, spreken het minst aan.

 

Bijna een derde van de panelleden (32%)heeft interesse voor een bedrag ineens bij pensionering. Zij kiezen dan voor een relatief laag bedrag ineens – bijvoorbeeld om een auto te kopen als de bedrijfsauto vervalt – aangevuld met een maandelijkse uitkering.

 

Op de vraag of PMT ook andere diensten moet aanbieden ter vervanging van (een deel van) het pensioen, zijn de panelleden duidelijk. Zo’n driekwart van de panelleden vindt dat PMT alleen de pensioenuitkeringen financieel moet verzorgen. Diensten die in enige mate gewaardeerd zouden worden (rond de 10% van de panelleden) hebben betrekking op huishoudelijke hulp en het huren van een woning (voorrang bij het huren of korting op de huur). Bijna een derde (31%) van de panelleden geeft aan hiervoor geen pensioengeld te willen inleveren. Iets meer dan de helft (53%)van de panelleden zou daar wel iets voor willen inleveren, maar dit jaarlijks te willen bepalen, afhankelijk van of men wel of geen gebruik ervan maakt.

 

PMT heeft deze peiling  gehouden in het kader van de discussie over het pensioenstelsel. Hoewel het onderzoek niet representatief is voor de achterban, geeft het een indruk over hoe de achterban van PMT denkt over de vormen van pensioenuitkering.