Gepubliceerd op 29 februari 2016

PMT Online Panel over verantwoord beleggen

Eind 2015 vroegen we de leden van het PMT Online Panel naar hun mening over verantwoord beleggen. Aan het onderzoek werkten 478 panelleden mee. Hun conclusie? Een ruime meerderheid (65%) van de panelleden vindt het belangrijk dat PMT zoveel mogelijk verantwoord belegt, zolang dit niet ten koste gaat van het resultaat. Ruim 74% van de panelleden vindt dat het behalen van voldoende rendement om de pensioenen – nu en in de toekomst – te kunnen uitkeren de belangrijkste taak is van PMT. Bijna 95% van de panelleden is het eens met het uitgangspunt dat verantwoord beleggen goed samengaat met het behalen van rendement.

Goede afwegingen maken

Panelleden van het PMT Online Panel willen liever niet dat PMT belegt in kernwapens in landen die daarvoor geen toestemming hebben. Ook bedrijven waarvan fraude of corruptie bekend is, zien de panelleden liever niet terug in de beleggingsportefeuille. Dat geldt ook voor bedrijven die slechte arbeidsomstandigheden hanteren, onvoldoende open zijn over hun beleid of een buitensporig beloningsbeleid kennen. Zo’n 82% van de panelleden vindt dat PMT wel mag beleggen in fossiele brandstoffen. Ook kernenergie mag terugkomen in de portefeuille (67%). De belangrijkste onderwerpen waarover PMT met bedrijven moet praten, zijn arbeidsomstandigheden, mensenrechten, openheid over het beleid en milieukwesties.

CO2: Metaal en Techniek kan verschil maken

PMT probeert de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin we beleggen te verminderen. Dat doen we door het gesprek aan te gaan en bedrijven te stimuleren om over te stappen naar milieuvriendelijker en innovatieve oplossingen. We vinden dat juist de sector Metaal en Techniek het verschil kan maken als het gaat om nieuwe energietechnieken en een andere manier van werken. Met dat uitgangspunt is 82% van de panelleden het eens.

Duidelijke uitgangspunten

Ruim 36% van de panelleden heeft de uitgangspunten voor het verantwoord beleggen beleid wel eens gelezen. Iets meer dan 87% van hen vindt de uitgangpunten duidelijk. Bijna iedereen (bijna 95%) is het eens met deze uitgangspunten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt dat PMT met zijn beleggingsbeleid niet alleen moet proberen om maatschappelijke schade te beperken, maar ook actief een positieve maatschappelijke bijdrage moet leveren. Bijna 16% vindt dat PMT alleen moet proberen om schade te beperken. PMT kan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid praktisch invullen door bijvoorbeeld te beleggen in woningen (58% van de panelleden), te beleggen in hypotheekfondsen die hypotheken aanbieden aan particulieren (66%), leningen te verstrekken aan het Midden- en Kleinbedrijf (47%) of te beleggen in groene energie (43%) of milieuprojecten (36%). Bijna 40% van de panelleden vindt dat PMT ook opdrachten moet blijven verstrekken aan metaalbedrijven voor woningonderhoud of –verbetering.

Beleggen in Nederland

49% van de panelleden vindt dat PMT ook in Nederland moet beleggen, als dit een gezond rendement oplevert. Bijna een derde van de panelleden zet maximaal rendement voorop: als beleggen in Nederland niet een maximaal rendement oplevert, moet PMT volgens hen niet in Nederland beleggen. Bijna 18% vindt dat PMT altijd in Nederland moet beleggen om de economie te stimuleren, ook als dat een lager rendement oplevert.

Informatie over rendement

Het behalen van voldoende rendement staat bij de panelleden voorop. Ruim 68% van de panelleden wil graag weten welke rendementen PMT behaalt en in hoeverre dat voldoende is om de pensioenen te kunnen uitkeren. Ook wil men graag weten in welke bedrijven PMT belegt (66%), in welke landen (54%) en categorieën (38%) PMT belegt en welke beleggingen PMT in Nederland doet en wat dat oplevert (49%).

Verantwoord beleggen beleid

Ook dit keer was de mening van het PMT Online Panel weer enorm waardevol. We hebben een goed beeld gekregen van hoe het panel denkt over verantwoord beleggen. We nemen de uitkomsten nadrukkelijk mee bij het verder vaststellen van het verantwoord beleggen beleid van PMT. Op de website van PMT (www.bptmt.nl) vindt u meer informatie over het totale beleggingsbeleid van PMT. U kunt zich via de website ook aanmelden voor het PMT Online Panel. Hoe meer panelleden, hoe duidelijker we uw mening in ons beleid en onze dienstverlening kunnen meenemen!