Gepubliceerd op 21 december 2017

PMT Online Panel over de keuzemogelijkheden van de pensioenregeling

Behoorlijk bekend en heel belangrijk

PMT wil graag weten of de keuzemogelijkheden die de pensioenregeling biedt, bekend zijn onder de deelnemers en pensioengerechtigden. Dat peilden we onlangs bij het PMT Online Panel. De conclusie? Meer dan tweederde van de panelleden van het PMT Online Panel is op de hoogte van de keuzemogelijkheden die de PMT-regeling biedt. Het aantal keuzemogelijkheden vindt men precies goed. Vrijwel alle panelleden vinden het heel belangrijk dat de pensioenregeling verschillende keuzemogelijkheden biedt.

Onderzoek
Aan het onderzoek hebben 414 panelleden meegedaan: 140 panelleden die actief pensioen opbouwen en 274 pensioengerechtigden. Het onderzoek heeft gelopen van 21 september tot en met 8 oktober 2017.

Panelleden vrij goed op de hoogte
Mensen die nog niet gepensioneerd zijn, weten beter welke keuzemogelijkheden de PMT-regeling biedt dan pensioengerechtigden. Dat lijkt te komen doordat sommige mogelijkheden er ten tijde van de pensionering nog niet waren of doordat het voor een aantal panelleden al wat langer geleden is dat men keuzes moest maken. Mogelijkheden als het partnerpensioen, het deeltijdpensioen en het zelf kiezen wanneer je met pensioen gaat worden door veel panelleden spontaan genoemd.

Goed bekend: deeltijdpensioen en zelf pensioendatum kiezen
Bijna 9 op de 10 werkende panelleden weten dat zij zelf kunnen kiezen wanneer ze met pensioen gaan. Ook weten 7 van de 10 mensen die werken dat ze met deeltijdpensioen kunnen. Bij pensioengerechtigden ligt dat iets lager. Veel panelleden weten ook dat ze het partnerpensioen kunnen inruilen als ze geen partner hebben of als hun eigen partner zelf pensioen heeft. Ook het feit dat deelnemers en aanvullende verzekering voor ANW-pensioen kunnen afsluiten, is bij veel panelleden bekend.

Echtscheiding en ‘hoog-laag’ pensioen minder bekend
Minder dan de helft van de panelleden is bekend over de eigen keuzes rondom het verdelen van het pensioen bij echtscheiding. Ook van de mogelijkheid om vrijwillig pensioen op te bouwen bij onbetaald verlof of bij het verlaten van de sector is bij veel mensen niet bekend. Een aantal pensioengerechtigden geeft daarbij aan dat deze mogelijkheden er vroeger nog niet waren.

De keuzes worden gebruikt
Iets meer dan de helft van de pensioengerechtigden geeft aan één of meerdere keuzemogelijkheden te hebben gebruikt bij de pensionering. Bijna 80% heeft zelf gekozen wanneer het pensioen in ging. Bijna 2 op de 10 gepensioneerden heeft gebruik gemaakt van het ‘hoog-laag’ of ‘laag-hoog’ pensioen: eerst een hoger en dan een lager pensioen of juist andersom.

Communicatie: digitaal of via pensioenconsulent
Voor informatie over de keuzemogelijkheden maakt 90% van de werkende panelleden gebruik van de PMT-website, bij pensioengerechtigden is dat iets meer dan de helft. Ook iets meer dan de helft van alle respondenten heeft behoefte aan een persoonlijk gesprek met een pensioenconsulent als het gaat om keuzemogelijkheden. Een derde van de panelleden neemt zo nodig ook contact op met de afdeling Klanteninformatie en een op de vijf respondenten haalt informatie uit de e-nieuwsbrief van PMT. Ongeveer de helft van de respondenten zou een speciale website over pensioenkeuzes op prijs stellen. Daarentegen heeft een op de vijf respondenten geen behoefte aan een andere dan de bestaande mogelijkheden.