Gepubliceerd op 9 mei 2017

PMT Online Panel over blogs, krantenartikelen en social media PMT: Duidelijk en helder, met prettige schrijfstijl

PMT wil graag weten wat deelnemers en gepensioneerden vinden van de publiciteit van en over PMT. Zowel inhoudelijk als op duidelijkheid en leesbaarheid. Daarom legden we een aantal blogs en krantenartikelen voor aan het PMT Online Panel. De conclusie? De publiciteit van PMT is duidelijk en helder en heeft een prettige schrijfstijl. De meningen over de inhoud lopen uiteen: dit is vaak afhankelijk van de eigen mening van een panellid. Ook is gevraagd naar het mediagedrag van de panelleden. 

 

Onderzoek

Aan het onderzoek hebben 239 panelleden meegedaan: 72 panelleden die actief pensioen opbouwen en 167 gepensioneerde panelleden. Er zijn twee blogs voorgelegd en drie artikelen uit landelijke dagbladen. 

 

Blogs: de mening van PMT

De voorzitters van PMT plaatsen regelmatig een blog op de website van PMT, over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Bijna zeven van de tien respondenten die actief pensioen opbouwen, vindt de blogs duidelijk en goed leesbaar. Van de pensioengerechtigde respondenten zijn dat er bijna acht van de tien. Een meerderheid van alle respondenten (circa 60%) is het eens met de inhoud van de blogs. In de overige gevallen geven panelleden aan een afwijkende of geen mening te hebben. Een meerderheid (circa zes van de tien respondenten) vindt ook dat PMT met de blogs opkomt voor de belangen van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden van PMT.

 

PMT in de media

Het PMT Online Panel heeft ook gekeken naar drie uiteenlopende krantenartikelen. Aan elk panellid dat deelnam aan het onderzoek is één krantenartikel voorgelegd. Uit de reacties blijkt dat het ene onderwerp meer aanspreekt dan het andere. Een artikel over de gepensioneerdenbijeenkomsten die PMT organiseert, scoort vooral hoog bij gepensioneerde panelleden. Actieve deelnemers binnen het panel vinden dat minder interessant. Een interview met werkgeversvoorzitter Benne van Popta over de lage rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, wordt door beide groepen gewaardeerd: meer dan 60% vindt dit een duidelijk artikel. Een artikel over de financiële positie van PMT scoort ook goed. Acht van de tien respondenten die actief pensioen opbouwen en negen van de tien gepensioneerde respondenten vindt dit een helder artikel, waarmee PMT opkomt voor de belangen van zijn achterban (bijna twee derde van de respondenten).

 

AD en Telegraaf favoriet

Aan de respondenten is ook gevraagd welke media men gebruikt. Bij de landelijke dagbladen zijn het Algemeen Dagblad en De Telegraaf favoriet. Iets meer dan een derde van de respondenten leest iets anders (vooral regionale (dag)bladen) en ongeveer een op de vijf respondenten leest helemaal geen krant. 

 

Een derde gaat PMT volgen op social media

Lang niet alle respondenten volgen PMT op Facebook of Twitter. Respondenten die actief pensioen opbouwen, volgen PMT vaker op Twitter en Facebook dan gepensioneerde respondenten. Naar aanleiding van het onderzoek geeft circa een derde van de respondenten aan dit wel te gaan doen. De onderwerpen waarover men wil lezen, zijn dan o.a. de mening van PMT over pensioenen en beleggingen en informatie en uitleg over de PMT pensioenregeling en het beleggingsbeleid.