Gepubliceerd op 28 november 2019

PMT Online Panel: goed dat PMT de publiciteit zoekt, maar politiek is verantwoordelijk

PMT heeft de afgelopen maanden alles wat binnen haar mogelijkheden ligt gedaan om verlaging van de pensioenen te voorkomen. We halen goede rendementen op onze beleggingen, we houden de kosten zo laag mogelijk en we proberen op diverse manieren de belangen te behartigen van alle deelnemers. Eén van die manieren is het verkondigen  van onze standpunten, onder andere via de media. Maar wat vinden onze deelnemers daarvan? Dat onderzochten we in het PMT Online Panel. De conclusie: goed dat PMT de publiciteit zoekt, maar deelnemers vinden vooral dat de politiek verantwoordelijkheid moet nemen.

Minister Koolmees heeft inmiddels tijdelijke maatregelen genomen om de verlagingen zoveel mogelijk te voorkomen. Als de dekkingsgraad van PMT op 31 december 2019 ten minste 90% is, gaan de pensioenen volgend jaar niet omlaag. Het onderzoek is gehouden voordat minister Koolmees zijn maatregelen bekend heeft gemaakt. Aan het onderzoek werkten 316 gepensioneerden mee en 193 mensen die werken.

Publiciteit: duidelijk, interessant en PMT komt op voor belangen achterban
De panelleden is gevraagd om twee krantenartikelen en twee tv-fragmenten te beoordelen waarin de kans op pensioenverlagingen centraal stonden. De panelleden vonden de artikelen en de tv-fragmenten duidelijk en interessant. Ruim de helft van de panelleden vond dat PMT op deze manier voor hun belangen opkwam en was het eens met de mening van PMT. Mensen die gepensioneerd zijn, zijn met het meer eens met PMT dan mensen die werken. Ook vinden zij dat PMT beter voor hun belangen opkomt dan mensen die nog werken.

Meer in de media bespreekbaar maken
De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en regionale kranten worden het meest gelezen door de panelleden. Ook Nu.nl wordt vaak bekeken. Veel panelleden vinden dat PMT nog meer onderwerpen in de media bespreekbaar mag maken. Bijvoorbeeld de gevolgen van pensioenverlagingen voor jongeren en het uitblijven van indexatie. Ook de salarissen van pensioenfondsbestuurders en de invloed van Europa mogen meer voor het voetlicht komen.

Al veel informatie op website
Diverse panelleden geven aan dat zij goed begrijpbare uitleg over de rekenrente en uitleg over de rendementen in de media willen terugzien. Deze informatie is al terug te vinden op de website van PMT.

PMT blijft opkomen voor belangen achterban
PMT blijft alles doen wat binnen de mogelijkheden van het fonds ligt om op te komen voor de belangen van de deelnemers. Zowel als het gaat om mogelijke pensioenverlagingen als om de herziening van het pensioenstelsel. PMT houdt de achterban van het fonds op de hoogte via de reguliere communicatiemiddelen van het fonds: de website, het Pensioenjournaal en de gepensioneerdenbijeenkomsten.