Gepubliceerd op 31 januari 2018

PMT Online Panel: filmpjes werken goed, het mag spannender

PMT heeft – net zoals veel andere pensioenfondsen – de leeftijd die wordt gebruikt voor de hoogte van het pensioen veranderd. Het was 67 jaar, per 1 januari 2018 rekenen we met een pensioenleeftijd van 68 jaar. PMT wil dit op verschillende manieren uitleggen aan de deelnemers. Eén van die manieren is een filmpje. Om te kijken of dat werkt, heeft het PMT Online Panel verschillende filmpjes getest. De conclusie? Een filmpje dat kort maar krachtig uitlegt, werkt het beste. Maar het mag spannender.

Kort en duidelijk
Aan elk panellid is gevraagd om één filmpje te bekijken en daarna te beoordelen. Er deden 329 panelleden aan het onderzoek mee. Er is gevraagd of de boodschap duidelijk was en in hoeverre het filmpje leuk was om te kijken. De panelleden waren het meest positief over een kort filmpje dat duidelijk uitlegt dat de pensioenrekenleeftijd omhoog is gegaan. Een flinke groep gaf wel aan dat het filmpje soms wat saai en mogelijk wat kinderachtig is. Tegelijkertijd zeggen de panelleden dat het filmpje daardoor wel voor iedereen goed is te begrijpen.

Prettige manier van uitleggen
Meer dan driekwart van de panelleden vindt een filmpje een prettige manier om belangrijke zaken over het pensioen uit te leggen. Als men moet kiezen tussen papier of een filmpje, dan lopen de meningen uiteen. Ongeveer een derde maakt het niet uit, ongeveer een derde heeft voorkeur voor een filmpje en ongeveer een derde kiest voor papier. Panelleden die voor papier kiezen, vinden het prettig om meer details te vernemen, het nog eens na te lezen en het zelf te bewaren. Panelleden die positief zijn over het inzetten van filmpjes noemen de duidelijkheid en het gemak waarmee beelden de boodschap overbrengen. Zij ervaren het als laagdrempeliger dan op papier.