Gepubliceerd op 30 maart 2017

PMT ondertekent intentieverklaring IMVO-convenant

“Toegevoegde waarde voor pensioenfondsen, overheid en maatschappelijke organisaties”

PMT is een van de ondertekenaars van de intentieverklaring om tot een IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in de pensioensector te komen. In het convenant komt verantwoord beleggen centraal te staan. Het streven is om nog dit jaar tot een definitief convenant te komen.

Het IMVO-convenant heeft als doel het bijdragen aan een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. Naast de pensioenfondsen zijn ook de overheid en maatschappelijke organisaties actief betrokken bij het af te sluiten convenant. De afspraken die partijen maken, zijn gericht op een betere samenwerking en meer informatie-uitwisseling. Bijvoorbeeld in de dialoog met ondernemingen, door het uitwisselen van ‘best practices’ en door het ontwikkelen van standaarden en eenduidige definities op het vlak van verantwoord beleggen.

Een belangrijk uitgangspunt bij het convenant is dat pensioenfondsen kunnen kiezen voor die onderdelen uit het convenant die het beste passen bij de accenten die het fonds legt in zijn verantwoord beleggen beleid. Daardoor kan het convenant maximaal verbindend zijn en maximaal draagvlak bereiken, zodat het voor zoveel mogelijk pensioenfondsen aantrekkelijk is om deel te nemen.

Lees hier het persbericht dat de Pensioenfederatie rondom het IMVO-convenant heeft uitgebracht.