Gepubliceerd op 20 december 2018

PMT ondertekent convenant voor samenwerking verantwoord beleggen

Jos Brocken en Benne van Popta, voorzitters van PMT, ondertekenen het IMVB-convenant

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Samen hebben zij vandaag het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend, kortweg het IMVB-convenant Pensioenfondsen. PMT is één van de ruim 70 pensioenfondsen die het convenant heeft ondertekend.

Waarom is dit convenant nodig?
Wereldwijd doen veel financiële instellingen aan beleggen. Soms beleggen zij in projecten of bedrijfsactiviteiten, waar misstanden voorkomen. Denk daarbij aan mensenrechtenschendingen, milieuschade of kinderarbeid. Ook Nederlandse pensioenfondsen beleggen de premies die zij ontvangen van pensioendeelnemers. Met dit Convenant krijgen deelnemers inzicht in mogelijke misstanden die in hun beleggingsketen voorkomen. Individuele pensioenfondsen spreken de partijen waarin zij beleggen aan op misstanden. Door samen te werken met maatschappelijke organisaties, overheid en internationale vakbeweging, kunnen de partijen kennis bundelen en samen hun invloed vergroten.

Consequenties voor beleggingsbeleid van PMT
PMT heeft een goed doordacht verantwoord beleggen beleid waarbij voor PMT het behalen van een goed rendement voorop staat. Met dat uitgangspunt voor ogen belegt PMT zo verantwoord mogelijk. Onlangs presenteerde PMT een eigen, passende aandelenportefeuille waarbij de mening van deelnemers zijn meegewogen en de bedrijven zijn getoetst aan financiële en principiële (ESG) criteria: gericht op mens, milieu en maatschappij. Hierdoor heeft PMT alleen nog maar aandelen van solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun doen en laten. Deze ondernemingen, zitten ook nog in sectoren die passen bij de achterban van PMT. Het ondertekenen van dit IMVB-convenant ziet PMT als een logische stap naar verdergaande samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid. De afspraken die in het IMVB-convenant zijn gemaakt, sluiten goed aan op het verantwoord beleggen beleid van PMT.

Veel draagvlak voor convenant
Drie ministeries, zes maatschappelijke organisaties en drie vakbonden hebben dit convenant ondertekend. Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant. Naast de ruim 70 pensioenfondsen – samen goed voor ruim 1150 miljard euro aan belegd vermogen – en de Pensioenfederatie, tekenen de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

Wilt u meer weten over dit convenant? Klik hier voor de tekst van het convenant of kijk op de website over de imvo-convenanten in Nederland.