Gepubliceerd op 11 juli 2017

PMT ondertekent aanbevelingen TCFD over klimaatverslaglegging

Op 29 juni 2017 heeft de G20/Financial Stability Board (FSB) Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) zijn definitieve aanbevelingen gepubliceerd over betere verslaggeving rondom de impact van klimaatverandering. PMT is een van de 389 partijen die deze aanbevelingen heeft ondertekend. De aanbevelingen zijn officieel aangeboden en besproken tijdens de G20-top op 7 en 8 juli 2017 in Hamburg.

Met de aanbevelingen willen de ondertekenaars bereiken dat er eenduidige maatstaven worden ontwikkeld om de gevolgen van klimaatverandering op ondernemingen in kaart te brengen. Er zijn al veel maatstaven op dat gebied, maar die zijn onderling niet goed vergelijkbaar. De ondertekenaars willen dat verbeteren.

Een belangrijke aanbeveling is dat ondernemingen moeten rapporteren of en hoe klimaatverandering in de governance, de strategie en het risicomanagement van de onderneming is opgenomen. Ook wordt aanbevolen dat ondernemingen gaan rapporteren over de indicatoren en targets die het bedrijf gebruikt om de klimaatimpact te meten.

U bezoekt deze website op Internet Explorer 7

Helaas is deze versie van Internet Explorer the oud om deze website te tonen. Wij raden u aan om uw huidige browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Inschrijven e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer nieuws is.