Gepubliceerd op 8 juni 2018

PMT ondertekent ‘2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change’ IIGCC

PMT heeft het ‘2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change’ van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) ondertekend. Dit statement is verzonden aan de landen die deelnemen aan de G7-bijeenkomst op 8 en 9 juni 2018. In het statement roepen beleggers de overheden op om de nodige actie te ondernemen voor het behalen van de doelen die in lijn zijn met het Parijs Akkoord. De deelnemende landen aan deze G7-conferentie zijn Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het statement wordt ook aan de G20 (de 19 grootste nationale economieën en de Europese Unie) aangeboden.

Zorg om behalen 2-graden scenario

Aanleiding voor de oproep is dat IIGCC zich zorgen maakt dat de maatregelen van overheden op dit moment tekort schieten om het afgesproken doel in het Parijs Akkoord te behalen: de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2-graden Celsius te beperken. IIGCC constateert dat de huidige CO2-uitstoot tot een onaanvaardbare hoge toename in de temperatuur leidt, met niet alleen fysische maar ook belangrijke negatieve financiële gevolgen. IIGCC vindt het belangrijk dat de voordelen van toegang tot duurzame energie worden gedeeld en dat gemeenschappen die door de energietransitie worden getroffen, worden ondersteund.

Vraag om extra inzet van overheden

Hiervoor roept de IIGCC overheden op om zich in te zetten om:

  •         De doelen van het Parijs akkoord te behalen. Hiervoor moeten onder andere de ambities in de NDC’s worden verhoogd.
  •         Private investeringen in de energietransitie te versnellen. Hiervoor moet onder er andere een effectief prijsmechanisme komen voor CO2-uitstoot. Maar ook meer duidelijkheid over het uitfaseren van subsidies.
  •         Klimaatgerelateerde verslaggeving te verbeteren. Hiervoor moeten overheden zich onder andere committeren om de aanbevelingen van de Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) te implementeren.

Statement past bij klimaatbeleid PMT

Het IIGCC-statement past bij het klimaatbeleid van PMT, dat deel uitmaakt van het verantwoord beleggen beleid van PMT. PMT committeerde zich in 2015 al aan het Parijs Akkoord door de Paris Pledge te onderschrijven en ondertekende ook vorig jaar al een statement van IIGCC rondom klimaatverandering. Dit statement heeft een positieve rol vervuld in het ondersteunen van de Verenigde Naties bij het implementeren van het Parijs Akkoord. Ook was PMT dit jaar een van de eerste pensioenfondsen die een TCFD-rapportage uitbracht. Met de ondertekening van dit nieuwe IIGCC-statement zet PMT zijn klimaatbeleid kracht bij.