Gepubliceerd op 8 april 2015

PMT neemt deel in bedrijfsleningen fonds van NLII

Vandaag heeft de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) twee fondsen aangekondigd die voorzien in de financieringsbehoeften van ondernemers: het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Met deze fondsen ontstaat aanvullende financieringscapaciteit voor zowel MKB als middelgrote ondernemingen in Nederland. Naar verwachting kunnen ondernemers na de zomer via de banken een beroep doen op de fondsen. PMT neemt deel in het BLF en investeert hierin € 100 miljoen.

Het primaire doel van het beleggingsbeleid van PMT is gericht op het behalen van voldoende rendement om de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Daarbij staat PMT positief tegenover beleggen in Nederland. PMT belegt al sinds jaar en dag in Nederland. Inmiddels is ruim 15% van het belegd vermogen oftewel € 9 miljard belegd in eigen land, o.a. in huurwoningen en hypotheken en vanaf nu ook in bedrijfsleningen voor het MKB en middelgrote ondernemingen via de NLII.

De NLII is een private instelling met als belangrijkste doelstelling de groei van de Nederlandse economie te bevorderen door – aanvullend aan banken en overheidsfinanciering – de vraag naar en het aanbod van lange termijnfinanciering in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten. Dit doet de NLII door in samenwerking met institutionele beleggers proposities te ontwikkelen die voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers enerzijds en voorzien in financieringsbehoeften anderzijds. De NLII richt zich op lange termijn financieringsvraagstukken van Nederlandse partijen op terreinen als infrastructuur, energie, verduurzaming van de samenleving, zorg en MKB.

PMT is aandeelhouder van de NLII. De instelling biedt PMT de mogelijkheid om kansrijke initiatieven van bedrijven te bevorderen en daarmee de hele Nederlandse economie te stimuleren. Dat komt direct ten goede aan de achterban van PMT: de deelnemers van PMT zijn immers zowel tijdens het opbouwen als het uitkeren van hun pensioen verbonden aan Nederland en hebben baat bij een gezonde Nederlandse economie met een florerend bedrijfsleven. Hetzelfde geldt voor de werkgevers in de sector Metaal & Techniek.