Gepubliceerd op 17 maart 2014

PMT moet pensioen toch met 0,4% verlagen

Het bestuur van PMT heeft in januari besloten dat het niet nodig is de pensioenen van zijn deelnemers met 0,4% te korten. Het premiebesluit (verlaging opbouwpercentage en hogere bijdrage werkgevers) dat in 2013 is genomen draagt (0,5% dekkingsgraad) bij aan een verbetering van de financiële situatie van het fonds direct per 1 januari 2014.

De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet eens met de argumentatie die PMT heeft aangevoerd en vindt dat PMT de pensioenen toch met 0,4% moet verlagen. PMT zal dit besluit van DNB uitvoeren en per 1 mei de pensioenen verlagen. Zodra de financiële positie van het fonds dat toelaat zal de korting worden beëindigd.

Jan Berghuis, voorzitter PMT; “We zijn tot het uiterste gegaan om een korting van pensioenen te voorkomen. We voeren het besluit van DNB uit, maar vinden dat deze verlaging van de pensioenen niet in het belang is van onze deelnemers en gepensioneerden.”

 Cijfers:

  • Dekkingsgraad eind februari 2014: 104,3%. Actuele dekkingsgraad 104,2%
  • Dekkingsgraad december 2013 was 103,8% (UFR driemaands gemiddelde op basis van voorlopige gegevens).
  • Volgens het met DNB afgesproken herstelpad moest de dekkingsgraad eind 2013 104,2% zijn.

Klik hier voor het voor het gehele bericht.