Gepubliceerd op 22 mei 2014

PMT mede initiatiefnemer NII (Nederlandse Investeringsinstelling)

PMT is één van de initiatiefnemers van Nederlandse Investerings Instelling die vandaag van start is gegaan. De NII is het resultaat van inspanningen van het kabinet, pensioenfondsen, banken en verzekeraars. PMT is als fonds voor de kleinmetaal en techniek bereid om meer in Nederland te beleggen. Wel moeten dergelijke beleggingen bijdragen aan het pensioen voor de deelnemers van PMT. Dat betekent dat er alleen wordt geïnvesteerd in beleggingen die een goed rendement opleveren tegen een verantwoord en controleerbaar risico.

PMT heeft vorig jaar bekend gemaakt dat zij 300 miljoen euro investeert in nieuwbouw en verduurzaming en renovatie/groot onderhoud van de vastgoedportefeuille. De investeringen in nieuwbouw (250 miljoen) leveren een stabiel direct rendement op. Door deze investering kunnen ruim 2000 mensen, werkzaam in de bouw en in de installatietechniek, een jaar aan het werk.

De verduurzaming en de renovatie van onze bestaande woningvoorraad (ordergrootte 50 miljoen euro) draagt bij aan een verhoogde waarde van ons bezit, het levert werk op voor bedrijven die de verduurzaming en renovatie voor ons uitvoeren en het levert een tastbare milieuwinst op, door een forse verlaging van de CO2-uitstoot.

PMT is tevens, samen met andere partijen, bezig met het ontwikkelen van een constructie samen waarbinnen het fonds in Nederlandse hypotheken kan beleggen.

In totaal investeert PMT een bedrag van ca 7,5 mrd euro in Nederland (ruim 15% van het totaal belegd vermogen).