Gepubliceerd op 19 juni 2016

PMT maakt uitgebreide analyse met het oog op mogelijke 'Brexit'

PMT maakt uitgebreide analyse met het oog op mogelijke ‘Brexit’ Op 23 juni 2016 vindt in het Verenigd Koninkrijk een referendum plaats over de vraag of het land in de Europese Unie blijft of niet. Bij een ‘Leave’ stem zullen onderhandelingen starten over de voorwaarden van een ‘Brexit’. Die onderhandelingen kunnen dan nog enige tijd duren. PMT heeft in de aanloop naar het referendum een uitgebreide analyse gemaakt.

In deze analyse heeft PMT het effect van een Brexit op de beleggingsportefeuille en de dekkingsgraad onderzocht. Verschillende scenario’s zijn in kaart gebracht en er is onderzocht welke beschermingsmaatregelen het fonds kan nemen. De gevolgen van een eventuele Brexit zijn onzeker en de mogelijkheden tot ingrijpen beperkt. De beschermingsmaatregelen die PMT kan nemen kosten het fonds veel geld als de Brexit niet plaatsvindt of betekenen een verschuiving van onzekerheden voor het fonds.

Alles overwegend, heeft PMT besloten om geen korte termijn maatregelen te nemen. Wat PMT wel doet, is dat we de beleggingsportefeuille zo neutraal mogelijk houden met het oog op onzekere financiële markten. PMT heeft al eerder besloten om de afdekking van het dollarrisico te verlagen. Deze maatregel past ook bij een dreigende Brexit omdat de Amerikaanse dollar in een dergelijk scenario vaak een functie als ‘veilige haven’ vervult en de euro negatief geraakt kan worden. Door de al gerealiseerde verlaging van de afdekking van het dollarrisico blijft het negatieve effect van een zwakkere euro voor PMT beperkt.

Wat een eventuele Brexit voor de pensioenen van de deelnemers van PMT betekent is nog onzeker. Als door grote onrust op de financiële markten de dekkingsgraad daalt, zal dat zeker gevolgen hebben. De vraag is echter hoe groot de onrust zal zijn en hoe lang die zal duren. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen.