Gepubliceerd op 18 juli 2013

PMT kwartaalcijfers juni 2013

  • Dekkingsgraad in tweede kwartaal 2013 met 4,8 procentpunt gedaald naar 96,3% (UFR driemaands gemiddelde).
  • Dekkingsgraad zonder driemaandsmiddeling is 99,8%
  • PMT loopt op dit moment circa 4,7% achter op het met DNB afgesproken herstelpad, waarbij eind 2013 de dekkingsgraad 104,3% moet zijn.
  • Bij onvoldoende herstel eind 2013 zal PMT aanvullende maatregelen moeten treffen en is een verlaging in 2014 waarschijnlijk. Alleen als sterk herstel van de financiële markten optreedt kan dit worden voorkomen.
  • Rendement tweede kwartaal 2013 is -2,8%; dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door waardedaling van zowel vastrentende als risicodragende beleggingen.

Klik hier voor het hele bericht.

Klik hier voor een filmpje met een uitleg waarom verlagen van pensioenen noodzakelijk is