Gepubliceerd op 30 januari 2017

PMT kiest voor dialoog rondom fossiele brandstoffen en energietransitie

PMT kiest voor dialoog rondom fossiele brandstoffen en energietransitie

PMT krijgt geregeld vragen over haar beleggingsbeleid. Ook over het beleggen in fossiele brandstoffen.

Zo heeft een aantal PMT-deelnemers onlangs via de organisatie Fossielvrij.nl aan PMT gevraagd om niet langer te beleggen in fossiele brandstoffen. PMT begrijpt die vraag. Hieronder kunt u lezen welk beleid PMT voert rondom fossiele brandstoffen en vermindering van de CO2-uitstoot en waarom we dat op deze manier doen.

Thema’s sector Metaal en Techniek

PMT sluit met zijn beleggingsbeleid dicht aan bij de thema’s die spelen in de sector Metaal en Techniek. De sector bestaat voor een groot deel uit productiebedrijven. Daarmee is deze ‘maaksector’ óók een CO2 gevoelige sector: veel productiebedrijven dragen bij aan de CO2-uitstoot en maken gebruik van fossiele brandstoffen. In de achterban van PMT bevinden zich zowel bedrijven die nog aan de vooravond van de transitie naar een CO2-arme bedrijfsvoering staan als bedrijven die voorop lopen. Klimaatverandering en CO2-uitstoot zijn daarmee thema’s die nadrukkelijk spelen in de sector Metaal en Techniek. PMT heeft in 2015 tijdens de klimaattop in Parijs de Montréal Pledge ondertekend en kijkt actief naar de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille. De CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille wordt sinds dat jaar elk jaar gemeten.

Intensieve dialoog met bedrijven

PMT is zich bewust van de rol van de eigen achterban van het fonds en gelooft dat de sector Metaal en Techniek het verschil kan maken als het gaat om nieuwe energietechnieken en een andere manier van werken. Daarom startte het fonds in 2016 een actieve dialoog op met de bedrijven in de aandelenportefeuille die een hoge CO2-uitstoot hebben. Het doel van die dialoog is het stimuleren van milieuvriendelijker methodes en het zoeken naar innovatieve oplossingen. Een deel van de sector Metaal en Techniek maakt immers gebruik van fossiele brandstoffen en kan daar niet abrupt mee stoppen. Bovendien is PMT voorstander van een inclusieve energietransitie. Dat wil zeggen dat bedrijven naast een strategie om de CO2-uitstoot te verminderen, óók oog moeten hebben voor de positie van hun medewerkers. PMT vindt het belangrijk dat bedrijven hun medewerkers betrekken bij de manier waarop een bedrijf tot verdere CO2-reductie kan komen en hen meenemen in de nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld door om- en bijscholing. PMT kiest daarom ook niet voor het beëindigen van investeringen in fossiele brandstoffen of carbon intensieve sectoren, maar wendt via een actieve dialoog zijn invloed als aandeelhouder aan. Als een bedrijf na twee jaar geen heldere klimaatstrategie heeft, behoort uitsluiting tot de verdere mogelijkheden. Op deze manier wil PMT de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille verkleinen en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen.

 CO2-voetafdruk beleggingsportefeuille al gedaald

De uitstoot van de portefeuille lag in 2015 onder de benchmark en is in 2016 verder gedaald, van 3,7 miljoen ton CO2-uitstoot naar 3,6 miljoen ton CO2-uitstoot.

Impact investeringen

PMT heeft naast dit klimaatbeleid het doel om een groter aandeel te beleggen in zogenaamde impact investeringen: investeringen die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook positieve effecten hebben op mens, milieu en maatschappij. PMT kiest daarbij voor thema’s die aansluiten bij de sector Metaal en Techniek: klimaatverandering en energietransitie, toegang tot financiering en afval & recycling. Zo heeft PMT onlangs nog geïnvesteerd in windmolenparken op land en zonne-energieparken in West-Europa.

Meer informatie over het beleggingsbeleid van PMT? Onder ‘Beleggingen’ is o.a. het verantwoord beleggen beleid terug te vinden.