Gepubliceerd op 2 juni 2016

PMT kent VPL-overgangsregelingen 2017 toe

PMT heeft besloten de voorwaardelijke overgangsbepalingen voor 2017 toe te kennen. Dit houdt in dat mensen vanaf de leeftijd van 62 jaar met vervroegd ouderdomspensioen kunnen en gebruik kunnen maken van de VPL-overgangsregelingen. Daarbij is het wel belangrijk rekening te houden met de verhoging van de AOW-leeftijd. Een tool om uw eigen AOW-leeftijd te berekenen staat op de site van de Sociale VerzekeringsBank (SVB.nl). Daarnaast biedt Mijn PMT de mogelijkheid een berekening te maken van de pensioenbedragen voor en na de AOW-leeftijd.