Gepubliceerd op 2 juli 2015

PMT kent overgangsbepalingen 2016 toe

PMT heeft per 1 juli 2015 besloten de voorwaardelijke overgangsbepalingen voor 2016 toe te kennen. Mensen die uitzicht hebben op de overgangsregelingen kunnen vanaf de leeftijd van 62 jaar met vervroegd ouderdomspensioen. Daarbij is het wel belangrijk rekening te houden met de verhoging van de AOW leeftijd zoals die onlangs door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Een tool om de eigen  AOW-leeftijd te berekenen staat op de site van SVB. Daarnaast biedt Mijn PMT de mogelijkheid een berekening te maken van de pensioenbedragen voor en na de AOW-leeftijd.