Gepubliceerd op 21 juni 2012

PMT Jaarverslag 2011

Begin 2011 tekende zich voor PMT een krachtig herstel van de financiële positie af. Terugkijkend op het jaar moeten we helaas vaststellen, dat het herstel ruw is verstoord door een verdieping van de financiële crisis. Het verdere verlies van vertrouwen in de Europese financiële markten door beleggers en afwaarderingen van verschillende landen door internationale ratingbureaus zorgden voor een nog verder dalende rente. Juist deze lage rente brengt het gehele pensioenstelsel in Nederland, PMT niet uitgezonderd, in grote problemen. PMT eindigde het jaar met een dekkingsgraad van 88,5%. Dat was te laag ten opzichte van het herstelpad uit het herstelplan van het fonds. Het nemen van extra maatregelen waaronder het aankondigen van een voorgenomen verlaging van de pensioenen en opgebouwde pensioenrechten is dan ook onafwendbaar, hoewel PMT een dergelijke pijnlijke maatregel altijd heeft willen voorkomen.

 

Klik hier voor het jaarverslag 2011