Gepubliceerd op 10 oktober 2016

PMT informeert zijn gepensioneerden persoonlijk

Naast de vertrouwde schriftelijke en digitale informatie die gepensioneerden en deelnemers ontvangen informeert PMT u ook persoonlijk. Hiervoor worden onder andere gepensioneerdenbijeenkomsten georganiseerd zoals afgelopen week in Terneuzen en Venlo.

Deze bijeenkomsten geven invulling aan de algemene informatiebehoefte en biedt ook de mogelijkheid om over de persoonlijke situatie vragen te stellen. Wij horen en merken dat de bijeenkomsten zeer gewaardeerd worden. Ook krijgen wij geregeld suggesties die wij uiteraard meenemen in het vervolg op onze bijeenkomsten.

U treft hier een beknopte weergave van de gepensioneerdenbijeenkomst in Terneuzen waarbij veel werd uitgelegd, de zaal werd toegezongen door Joke Bruijs en eindigde met bitterballen en een drankje.

Zo’n 150 gepensioneerden verzamelden zich in het mooie Theater van Terneuzen. Wat hoorden en deden zij daar?

Rob van der Want, manager Pensioenen bij PMT start zijn presentatie met een toelichting over de samenstelling en werkwijze van het bestuur. Hoe werkt zo’n bestuur nou en aan wie legt het bestuur verantwoording af? Hoe staat PMT er financieel voor? Waarom dreigen er kortingen? Wat betekent dat voor u als gepensioneerde? Wat doet PMT dan voor zijn gepensioneerden? En last but not least “Waarom we niet naar België gaan?”.

Waar staan we nu?
De economische situatie in Europa is en blijft moeizaam. Nog steeds hebben we te maken met achteruitgang in inkomen, hoge werkloosheid en een slecht draaiende economie. Uitgaven blijven achterwege. Men is voorzichtig. Want wie geeft geld uit dat ie niet heeft. Om de economie aan te jagen houdt de Europese Centrale Bank de rente heel laag. Dat heeft uiteraard ook effect op de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken, de rekenrente.

Maar wat is nou die rekenrente? De rekenrente is van belang bij het bepalen van de dekkingsgraad. Want hoe lager de rente hoe meer geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst de pensioenen uit te kunnen betalen. Momenteel is het zelfs zo dat PMT nu 2x zoveel geld in kas moet hebben dan voor de crisis in 2008 om de pensioenen te kunnen garanderen. Een voorbeeld daarvan ziet u op het volgende plaatje.

PMT heeft momenteel veel geld kas, namelijk €68 miljard . Dat is meer dan voor de crisis en toch is het niet genoeg. Dat is ook wat wij, PMT aan u uitleggen in de bijeenkomst. We hebben inkomsten uit premies en beleggingen en daartegenover staan de verplichtingen. De verplichtingen zijn de huidige en toekomstige uit te betalen pensioenen. De verplichtingen groeien harder door de lage rente, harder dan wat er aan rendement op de beleggingen en premie binnenkomt.

Wat betekent dit voor iedereen?
Dat we te weinig geld in kas hebben, volgens de rekenregels om alle huidige en toekomstige pensioenen te garanderen. Voor iedere euro die wij uit moeten betalen hebben we maar 0,92 in kas. We komen tekort. En dat wat we tekort komen moeten wij helaas korten op de pensioenen. Dat mag wel verspreid over 10 jaar. Ieder jaar kijken wij dan of we in die 10 jaar weer op de wettelijk gewenste dekkingsgraad zitten van ongeveer 119% .

Wat hebben we al gedaan om weer op de juiste dekkingsgraad te komen?
PMT heeft de pensioenen al gekort in 2013 en 2014. In totaal al 6,7 %. We hebben de premie verhoogd en de pensionopbouw is verlaagd door een versoberd pensioen voor werkenden. We hebben de kosten voor het vermogensbeheer flink omlaag gebracht en door de digitalisering van de administratie worden ook deze kosten omlaag gebracht. U merkt dat onder andere door de wijze waarop u uw pensioenoverzicht ontvangt.

Wij doen ons best om de situatie te blijven verbeteren.
Dat doen wij onder andere door maatregelen te treffen om de kosten en risico’s bij het beleggen te verkleinen. We doen ons best om de politiek te beïnvloeden om maatregelen te nemen door met voorstellen te komen over eventuele compensatie van koopkrachtachteruitgang en doen volop mee aan de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel.
Onze insteek hierbij is: minder rentegevoelig stelsel, stabiliteit en risicodeling.

Vanuit de zaal kwamen er nog vragen. Een van die vragen was waarom wij als Pensioenfonds niet naar België gaan. Wat daarop het antwoord is kunt u lezen in het artikel.

Wilt u zelf horen hoe PMT ervoor staat en de mogelijkheid om uw eigen situatie bespreken met een van onze pensioenconsulenten? Of wilt u genieten van het optreden van Joke Bruijs en gezellig napraten en borrelen met andere gepensioneerden? Dat kan allemaal op onze gepensioneerdenbijeenkomsten. Kijkt u hier voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Voor jong en oud. Dat zijn wij. PMT.