Gepubliceerd op 17 februari 2012

PMT in Zembla

Op verzoek van Zembla heeft PMT gesproken met de heer R. van Berkum. PMT praat, meestal via haar pensioenconsulenten, regelmatig bij  een bedrijf met werknemers over hun pensioen. We hebben Zembla aangeboden om dat nu ook zo te doen. Want we wilden Zembla best wel laten zien hoe wij als fonds echt werken! 

Wat PMT nooit doet, is het bespreken van privegegevens van een werknemer voor een televisiecamera. Vandaar dat het gesprek met de heer Van Berkum niet voor camera heeft plaatsgevonden.

De heer Van Berkum vroeg zich af hoe het pensioen van een metaalwerknemer die binnenkort met pensioen wil, eruit zou komen te zien. Hij wilde ook weten wat er was ingelegd aan premie.  En ook was hij benieuwd of er voor  jonge werknemers nog wel pensioen zou overblijven.

We lieten hem rekenvoorbeelden zien en maakten ter plekke berekeningen. Een mannelijke werknemer met een modaal salaris die met 65 jaar met pensioen gaat, ontvangt per één euro ingelegde premie ruim 4 keer zoveel euro aan pensioen. Daarbij maakt het wel verschil of je man of vrouw bent en of je ooit premievrij pensioen hebt opgebouwd (bijvoorbeeld bij werkloosheid). De premie wordt door zowel de werkgever als de werknemer betaald, in dit voorbeeld dus 50 eurocent door de werknemer. Het was een goed gesprek, dat via de mail door de heer Van Berkum later werd bevestigd.

Uitgaande van de huidige ontwikkelingen krijgen ook jongeren hun ingelegde premie meer dan terug. Volgens onze berekeningen lukt het om ook hen over zo’n veertig jaar 3,5 keer hun inleg te betalen. Verre van lege pensioenpotten dus!