Gepubliceerd op 19 december 2012

PMT in top 10 pensioenfondsen met duurzaam beleggingsbeleid

PMT behoort tot de top 10 van pensioenfondsen die duurzaam beleggen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) op  17 december is gepresenteerd. PMT neemt daarin een 9e plaats in. In totaal werden 50 pensioenfondsen onderzocht.

Centraal in het onderzoek stonden elementen als beleggingsbeleid, implementatie en governance. PMT heeft een goede score behaald op deze elementen, vooral op beleid en verantwoording. Komend jaar streeft PMT ernaar om de score nog verder te verbeteren. Daarbij zal extra nadruk worden gegeven aan het onderdeel implementatie.

VBDO constateerde tevens dat PMT in 2012 opnieuw verbeteringen heeft gerealiseerd in haar duurzaam beleggen beleid. Dit is vooral zichtbaar in de categorie vastgoed, maar ook in andere beleggingscategorieën is er een beter resultaat behaald .

In de top 10 van bedrijfstakpensioenfondsen neemt PMT een 8e plek in.

VBDO onderzocht 50 pensioenfondsen. 21 van de onderzochte fondsen zijn ondernemingsfondsen. Daarnaast zijn 26 bedrijfstakfondsen onderzocht en 3 kleinere fondsen die de pensioenen van eenspecifieke beroepsgroep behartigen. In totaal heeft 96% van de aangeschreven pensioenfondsen meegedaan aan het onderzoek. In totaal dekken de fondsen de pensioenen van 13,8 miljoen Nederlanders.

Het VBDO onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Profundo, met financiële steun van Oxfam Novib.