Gepubliceerd op 24 juni 2016

PMT houdt gevolgen Brexit nauwlettend in de gaten

Naar aanleiding van de uitkomst van het  Brexit-referendum en de sterke reacties op de financiële markten concentreert PMT zich op het in de gaten houden van de beleggingen en stuurt bij waar nodig.

Hierbij gaat het vooral om het bewaken van de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille, de renteafdekking en de valuta-afdekking, in het bijzonder van het Britse pond.
Hiernaast wordt verder onderzocht wat voor effecten de Brexit kan hebben op tegenpartijen uit het Verenigd Koninkrijk en of het nodig is om in de toekomst additionele tegenpartijen uit de EU te contracteren.