Gepubliceerd op 19 juli 2018

PMT: het tempo van herstel vertraagt

Bij PMT steeg de beleidsdekkingsgraad in het afgelopen kwartaal van 101,5% naar 101,9%. Ook de dekkingsgraad op UFR-basis steeg van 101,5% naar 101,8%. De financiële positie van pensioenfondsen is sterk afhankelijk van de renteontwikkeling en de rendementen op zakelijke waarden, zo blijkt maar weer”, zegt Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT. “Door ondermeer de voortzetting van het monetaire beleid tot ver in het volgende jaar én toenemende onzekerheid over internationale (economische) ontwikkelingen en beleid is het herstel van de dekkingsgraad sterk vertraagd. Pensioenfondsen hebben géén instrumenten om deze ontwikkeling te keren”.

Ondanks deze ontwikkelingen was het beleggingsrendement over het tweede kwartaal positief en kwam uit op 1,7%. Het blijft nog steeds zorgelijk, als het gaat om de kans op onvoorwaardelijke korting in 2020. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%.

Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2018

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2018: 101,9%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2018: 101,8%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Positieve resultaten aandelen en onroerend goed, negatief resultaat hoogrentende waarden
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,3 miljard tot € 71,6 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 1,0 miljard gestegen tot € 70,4 miljard
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2018: 1,7%
  • Beleggingsrendement 2018 tot en met tweede kwartaal: 1,1%

Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2018

De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 101,5% tot 101,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 101,5% tot 101,9%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. Het totaal rendement op de beleggingsportefeuille was in het kwartaal positief (1,7%). Op de matchingportefeuille werd een licht positief rendement behaald van 1,2% door waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van de gedaalde rente. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 2,2%. Aandelen en vooral onroerend goed stegen in waarde, hoogrentende waarden daalden in waarde door de uitgelopen creditspreads.    

Het totaal vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal toe tot ruim € 71 miljard. De waardestijging van zowel de matchingportefeuille als de returnportefeuille lag hieraan ten grondslag. De verplichtingen namen echter ook in waarde toe tot ruim € 70 miljard.

Ontwikkelingen beleggingsbeleid

Eind 2014 is PMT succesvol gestart met beleggingen in Nederlandse hypotheken. Eind 2016 heeft PMT besloten om de beleggingen in hypotheken uit te breiden tot ca. € 3 miljard. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2018 is die grens inmiddels bereikt. Hypotheken maken onderdeel uit van de matchingportefeuille. De beleggingen in Nederland worden in de komende jaren verder uitgebreid door extra investeringen in Nederlands onroerend goed (voornamelijk woningen). In de afgelopen jaren heeft PMT een groot aantal woningen (meer dan 1000) in de portefeuille succesvol verduurzaamd.