Gepubliceerd op 18 oktober 2018

PMT: dekkingsgraad stijgt langzaam, kortingskans nog reëel

Bij PMT steeg de beleidsdekkingsgraad in het afgelopen kwartaal van 101,9% naar 102,5%. Ook de dekkingsgraad op UFR-basis steeg van 101,8% naar 104,6%. De rente liep in de afgelopen maanden per saldo licht op, waardoor de verplichtingen in waarde daalden. Het vermogen groeide geleidelijk verder. Het beleggingsrendement over het kwartaal was positief en kwam uit op 0,9%.

"De dekkingsgraad stijgt tot nu langzaam maar we moeten niet teveel waarde hechten aan de stand van vandaag. De kans op korten is nog steeds reëel aanwezig. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%" aldus Jos Brocken, voorzitter PMT.

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2018 102,5%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2018 104,6%
  • Licht negatief resultaat op de matchingportefeuille
  • Positieve resultaten op de returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,7 miljard tot € 72,3 miljard.
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 1,3 miljard gedaald tot € 69,1 miljard.
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2018: 0,9%
  • Beleggingsrendement 2018 tot en met derde kwartaal: 2,1%

Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2018
De actuele dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 101,8% tot 104,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 101,9% tot 102,5%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. Het totaal rendement op de beleggingsportefeuille was in het kwartaal positief (0,9%). Op de matchingportefeuille werd een licht negatief rendement behaald van 1,2% door waardedaling van vastrentende beleggingen als gevolg van de licht opgelopen rente. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 3,2%. Vooral de aandelenbeleggingen stegen in waarde. Onroerend goed en hoogrentende waarden behaalden bescheiden positieve resultaten.     

Het totaal vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal toe tot ruim € 72 miljard. De waardestijging van de returnportefeuille lag hieraan ten grondslag. De verplichtingen namen door de licht opgelopen rente en door de verwerking van de nieuwe overlevingstafels van het AG in waarde af tot ca. € 69,1 miljard.

Hoge scores voor duurzaam beleggen
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. VBDO beoordeelt de grootste Nederlandse pensioenfondsen op de elementen beleggingsbeleid, implementatie, governance en toerekenbaarheid. 

PMT maakt dit jaar een flinke stap vooruit in de prestaties op het gebied van verantwoord beleggen het fonds stijgt in de VBDO-benchmark van drie naar vier sterren en behoort daarmee tot de top 10 van verantwoorde beleggers. Maximaal zijn vijf sterren haalbaar. Benne van Popta; "Het is mooi om bevestigd te zien dat PMT zich stevig nestelt in de kopgroep op het gebied van verantwoord beleggen binnen de pensioensector. De stijging naar vier sterren heeft PMT te danken aan een aantal factoren waaronder een groter belang in ‘groene obligaties’ en een uitbreiding in investeringen van PMT met een positieve impact. Impactinvesteringen dragen op een positieve manier bij aan milieuvraagstukken en leveren tegelijkertijd een goed rendement op. PMT kreeg daarnaast het maximum aantal punten voor de manier waarop we onze deelnemers informeren over het verantwoord beleggingsbeleid en de resultaten daarvan."

PMT behaalde ook in het jaarlijkse onderzoek van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) de hoogste scores. Bij dit onderzoek vullen vermogensbeheerders en pensioenfondsen een gedetailleerde vragenlijst in over het gebruik van duurzame principes in hun beleggingsprocessen. PMT in 2018 (evenals vorig jaar) voor alle onderdelen een A of A+. Dit zijn de hoogst mogelijke scores.

PMT heeft een goed doordacht verantwoord beleggingsbeleid dat continu in ontwikkeling is. Daarbij staat het behalen van financieel rendement voorop. De belangrijkste doelstelling is om de pensioenen nu en in de toekomst aan de deelnemers te kunnen uitkeren. PMT gelooft dat financieel rendement samen gaat met verantwoord beleggen: ondernemingen die rekening houden met milieu, mens en maatschappij presteren op lange termijn beter dan ondernemingen die dat niet doen.