Gepubliceerd op 26 februari 2011

PMT beleggingen Libi?

RTL Nieuws bericht op haar website (26 februari 2011) dat pensioenfondsen investeren in bedrijven die wapens leveren aan Libië. 

PMT belegt niet in de staat Libië, ook al is het land officieel niet uitgesloten. Door de recente situatie in Libië wordt daar binnen VN verband nu wel over gesproken. De VN Veiligheidsraad discussieert over een ontwerpresolutie waarin een reeks sancties wordt opgenomen, waaronder ook een wapenembargo.

PMT heeft een beleggingsbeleid waarin de Principles of Responsible Investment worden onderschreven. Dat betekent dat PMT zich onthoudt van beleggingen als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd, of als de belegging in onmiddellijk verband zou staan met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden. PMT doet geen beleggingstransacties die op grond van het internationale recht verboden zijn, of die niet passen in door Nederland ondertekende internationale verdragen.
Dit betreft bijvoorbeeld ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van antipersoonsmijnen. Daarnaast worden ondernemingen uitgesloten die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie vanwege de grote aantallen burgerslachtoffers die zij veroorzaken.

PMT sluit niet standaard bedrijven uit die wapens produceren. Wel worden wapenproducenten die bij internationaal verdrag verboden wapens maken of bedrijven die betrokken zijn bij de productie van antipersoonsmijnen of clustermunitie, uitgesloten. Daarop vindt continue gedetailleerd onderzoek plaats door PMT zelf en door daarin gespecialiseerde organisaties namens PMT.

PMT heeft in totaal een belang van 7,5 miljoen in de in het RTL onderzoek genoemde bedrijven BAE systems, EADS en Finmeccanica. Deze bedrijven  produceren géén clustermunitie/APM’s of andere verboden wapens.

PMT houdt de situatie in Libië zeer nauwlettend in de gaten. Zodra er sprake is van een wapenembargo of andere handelsbeperkende maatregelen zal PMT er zeer actief op toezien dat het wapenembargo door deze bedrijven wordt gerespecteerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft dat consequenties voor de beleggingen in deze bedrijven.