Gepubliceerd op 10 oktober 2019

PMT behaalt opnieuw vier sterren in VBDO-benchmark verantwoord beleggen

PMT behaalde dit jaar opnieuw een hoge score in de prestaties op het gebied van verantwoord beleggen: het fonds handhaafde de vier sterren notering in de VBDO-benchmark 2019 en behoort daarmee tot de top 5 van verantwoorde beleggers. Maximaal zijn vijf sterren haalbaar.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek van VBDO gaat in op onderwerpen als beleggingsbeleid, implementatie van het beleid, governance en toerekenbaarheid (‘accountability’). PMT behaalde opnieuw goede resultaten op deze onderdelen. De totale score steeg van 4,1 in 2018 naar 4,2 in 2019.

Rendement voorop

PMT heeft een goed doordacht verantwoord beleggen beleid dat continu in ontwikkeling is. Daarbij staat het behalen van financieel rendement voorop. De belangrijkste doelstelling is om de pensioenen nu en in de toekomst aan de deelnemers te kunnen uitkeren. PMT gelooft dat financieel rendement samen gaat met verantwoord beleggen: ondernemingen die rekening houden met milieu, mens en maatschappij presteren op lange termijn beter dan ondernemingen die dat niet doen.

Ook maximale scores in onderzoek PRI

PMT behaalde ook in het jaarlijkse onderzoek van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) de hoogste scores. Bij dit onderzoek vullen vermogensbeheerders en pensioenfondsen een gedetailleerde vragenlijst in over het gebruik van duurzame principes in hun beleggingsprocessen. PMT behaalde in 2019 voor het derde opeenvolgende jaar voor alle onderdelen een A of A+. Dit zijn de hoogst mogelijke scores.

Het volledige VBDO-rapport is hier te downloaden.