Gepubliceerd op 1 februari 2013

Pensioenverlaging PMT 6,3%

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verlaagt de pensioenen en de pensioenaanspraken per 1 april 2013 met 6,3%. Deze maatregelen zijn nodig om het fonds financieel weer gezond te krijgen.  Om verlaging te kunnen vermijden, had de dekkingsgraad dicht bij de 100% moeten staan. De dekkingsgraad eind 2012 was echter 92,4%. Op basis van de dekkingsgraad per eind 2012 lijkt in 2014 voorlopig geen aanvullende verlaging nodig. De cijfers eind 2013 zijn daarvoor echter bepalend.

Guus Wouters, directeur PMT: “Het is een uiterst pijnlijke maatregel waartoe PMT heeft moeten besluiten. Het verlagen van de pensioenen is het laatste middel dat een pensioenfonds wil inzetten. Gepensioneerden voelen dit immers direct in hun portemonnee, werknemers bouwen op langere termijn minder pensioen op en werkgevers gaan een hogere bijdrage betalen. Ik begrijp dan ook goed dat gepensioneerden, werknemers en werkgevers in de sector Metaal en Techniek bijzonder teleurgesteld zullen zijn. We hebben de pijn echter zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen: iedereen draagt samen op een evenwichtige manier bij aan het herstel van het pensioenfonds.”

Onvoldoende reserves door langer leven en financiële crisis

In Nederland worden we gemiddeld steeds ouder. PMT heeft daar rekening mee gehouden, maar de laatste jaren is de levensverwachting nog sneller gestegen dan was voorzien. Gepensioneerden krijgen daardoor een veel langere tijd pensioen dan waarvoor in het verleden is betaald. De langere levensverwachting heeft bij PMT geleid tot een afname van circa 13% van de dekkingsgraad.

PMT heeft de afgelopen jaren goede rendementen gemaakt op de beleggingen. Daardoor is er in de sector Metaal en Techniek nu meer geld voor pensioen opzij gezet dan ooit tevoren. Maar door de financiële crisis is het toch nog niet genoeg. Door de lage rente die het gevolg is van de crisis, is PMT gedwongen om extra veel geld te reserveren voor de pensioenen van nu en straks. Dat extra geld is er op dit moment niet.

Evenwichtige belangenafweging

Om weer financieel gezond te worden, neemt PMT verschillende maatregelen. De maatregelen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

PMT heeft de volgende maatregelen al genomen:

  • vanaf 2009 is de pensioenpremie jaarlijks verhoogd;
  • vanaf 2009 zijn de opgebouwde pensioenen van werknemers en de uitkeringen van gepensioneerden niet meer verhoogd;
  • vanaf 1 april 2013 dragen werkgevers 0,57% van de loonsom extra bij aan de kosten voor de pensioenregeling. Daardoor wordt de eigen bijdrage van werknemers lager, wat een positief effect heeft op het netto salaris van de deelnemers.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de maatregelen als evenwichtig beoordeeld.

Deelnemersraad PMT is betrokken

De maatregelen zijn uitgebreid besproken met de deelnemersraad van PMT, waarin gepensioneerden en werknemers zijn vertegenwoordigd.

Voor 1 maart 2013 nader bericht

Alle gepensioneerden, deelnemers en ex-deelnemers ontvangen voor 1 maart 2013 een brief over de pensioenverlaging. Gepensioneerden ontvangen in april een nieuw uitkeringsoverzicht. Mensen die nog aan het werk zijn, ontvangen vanaf juni een geactualiseerd Uniform Pensioen Overzicht. (UPO). Vanaf 1 april zijn de verlaagde bedragen ook zichtbaar in de pensioenplanner en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk op de speciale pagina over de pensioenverlaging voor meer informatie, de meest gestelde vragen en rekenvoorbeelden.