Gepubliceerd op 10 december 2015

Pensioenpremie in 2016

Komende week ontvangen werkgevers de eerste premienota voor 2016. Onderstaand een overzicht van de veranderingen;

Basisregeling (tot 70.416 euro) 2016||
Totaalpremie van de grondslag 29,62%
Waarvan premie pensioen
Aandeel werkgever 53,7%
Aandeel Werknemer 46,3%
23,5%
Waarvan premie VPL 6,12%
Premiedeel werkgever van de
totale pensioenpremie
18,74%
Premiedeel werknemer van de
totale pensioenpremie
10,88%
Franchise 15.104,-


Ten opzichte van 2015 zijn de premies in 2016 iets lager, het totaalpercentage (pensioenpremie 23,5% + VPL 6,12%) bedraagt 29,62% van de grondslag. In 2015 was dit 30,26%. In 2015 betaalden werkgevers 63,28% van de totale premie en werknemers 36,72%. In 2016 is die verdeling, inclusief de VPL-premie, 63,27% voor de werkgever en 36,73% voor de werknemer.
Bent u aangesloten bij de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche?  U mag dan maximaal 46,8% van de pensioenpremie en van de VPL-premie inhouden op het salaris van uw werknemer.


LET OP: De 6,12% VPL-premie staat apart op de combinota die u elk kwartaal ontvangt; productcode PMTVPL. Deze premie wordt volledig door de werkgever betaald. De 23,5% voor de basisregeling tot een salaris van € 70.416,- staat op de nota onder code PMTOP. Hiervan betaalt de werkgever minimaal 53,7% en de werknemer maximaal 46,3%.


Een rekenvoorbeeld: 

Bij gemiddeld modaal jaarsalaris van 35.000 euro) 2015 2016
Kosten werkgever 3771,- 3728,-
Kosten werknemer 2189,- 2165,-

Pensioenregeling salaris boven € 70.416
Heeft u gekozen voor deelname aan de vrijwillige pensioenregeling
over het salaris boven € 70.416? Hieronder vindt u
de kengetallen voor 2016. Het premiepercentage is afhankelijk
van uw keuze voor een hoog of laag opbouwpercentage.

Pensioenpremie over salaris tussen € 70.416 en
€ 101.519: afhankelijk van hoog of laag opbouwpercentage.
Opbouwpercentage salaris tussen € 70.416 - en
€ 101.519:
Laag: 1,52%
Hoog: 1,875%
Premieverdeling boven € 70.416: bekijk de
berekening op www.bpmt.nl/excedent

Leeftijd Premiepercentage bij
opbouw laag
Premiepercentage bij
opbouw hoog
<35 jaar 11,6% 14,3%
35-39 jaar 13,4% 16,5%
40-44 jaar 15,6% 19,2%
45-49 jaar 18,0% 22,2%
50-54 jaar 20,8% 25,7%
55-59 jaar 23,9% 29,5%
≥ 60 jaar 27,0% 33,3%