Gepubliceerd op 13 februari 2015

Pensioenpremie in 2015

Komende week ontvangen werkgevers de eerste premienota voor 2015. Met de nieuwe pensioenregeling die op 1 januari jl. is ingegaan, is er ook wat veranderd op het gebied van de pensioenpremie. Deze is nu voor 5 jaar vastgesteld. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is veranderd. Onderstaand een overzicht van de veranderingen;

Basisregeling (tot 70.000 euro) 2015
Totaalpremie van de grondslag 30,26%
Waarvan premie pensioen
Aandeel werkgever 53,7%
Aandeel Werknemer 46,3%
24%
Waarvan premie VPL 6,26%
Premiedeel werkgever van de
totale pensioenpremie
19,15%
Premiedeel werknemer van de
totale pensioenpremie
11,11%
Franchise 15.304,-


Ten opzichte van 2014 zijn de premies in 2015 iets lager, het totaalpercentage (pensioenpremie 24% + VPL 6,26%) bedraagt 30,26% van de grondslag. In 2014 was dit 31,2%. Daarnaast is de premieverdeling licht veranderd. In 2014 betaalden werkgevers 63,2% van de totale premie en werknemers 36,8%. In 2015 is die verdeling, inclusief de VPL-premie, 63,28% voor de werkgever en 36,72% voor de werknemer.

LET OP: De 6,26% VPL-premie staat apart op de combinota die u elk kwartaal ontvangt; productcode PMTVPL. Deze premie wordt volledig door de werkgever betaald. De 24% voor de basisregeling tot een salaris van € 70.000,- staat op de nota onder code PMTOP. Hiervan betaalt de werkgever minimaal 53,7% en de werknemer maximaal 46,3%.

Over de gehele linie betalen zowel werkgevers als werknemers in 2015 iets minder voor hun pensioen. Ook met de lagere franchise, waardoor over een groter deel van het salaris pensioen wordt opgebouwd.

Een rekenvoorbeeld: 

Bij gemiddeld modaal jaarsalaris van 35.000 euro) 2015 2014
Kosten werkgever 3771,- 3834,-
Kosten werknemer 2189,- 2233,-Excedentregeling

Excedentregeling (vanaf 70.000 euro) 2015
Totaalpremie van de grondslag 19,2%
Waarvan premie pensioen
Aandeel werkgever 53,2%
Aandeel Werknemer 46,8%
 
Premiedeel werkgever van de
totale pensioenpremie
10,21%
Premiedeel werknemer van de
totale pensioenpremie
8,99%
Franchise 70.000,-Als u werknemers in dienst heeft met een salaris boven de € 70.000,- dan bedraagt de totale premie 19,2% over het salarisdeel tussen € 70.000,- en € 100.000. Dit staat op de kwartaalnota met code PMTEX. Hiervan betaalt de werkgever minimaal 53,2% (is 10,21% van de grondslag) en de werknemer betaalt maximaal 46,8% (ofwel 8,99% over het deel boven de € 70.000,-. Voor de goede orde: voor het salarisdeel boven de
€ 100.000,- is geen pensioenopbouw mogelijk bij PMT.