Gepubliceerd op 4 april 2018

Pensioenfonds PMT gaat volgende fase in met zijn internationale vastgoed portfolio!

PMT verbindt zich voor EURO 150 miljoen aan het nieuwe open end Pan Europees woningfonds van manager Aberdeen Standard Investments.  

Met een eerste gezamenlijke closing van EURO 350 miljoen heeft het fonds nu ruim voldoende kapitaal opgehaald om een portfolio van huurwoningen op te bouwen in Europa.

Investeringen sectorspecifiek

De investering in dit fonds van Aberdeen Standard Investments is de eerste stap van PMT naar meer investeringen in sectorspecifieke fondsen. PMT bouwt sinds 2014 een Europese vastgoed portfolio op van uiteindelijk EURO circa 2.5 miljard. Tot nu toe is dat hoofzakelijk gedaan via investeringen in gemengde commercieel onroerend goed fondsen (winkels, kantoren en logistiek). Het is de bedoeling van PMT en haar fiduciaire manager MN, om circa

EUR 1 miljard onder te brengen bij een veelvoud van pan Europese sector specifieke fondsen, zoals bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen.

Stabiel inkomen

PMT geeft om meerdere redenen zijn steun aan dit fonds. “Het fonds heeft een goede match met haar beleggingsstrategie. PMT wil met zijn internationaal vastgoed vooral stabiel inkomen genereren. De focus op huuropbrengsten uit woningen, redelijke beheervergoedingen, lagere transactiekosten en lage leverage passen bij de investeringsovertuiging van PMT. De duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds maken bovendien dat het fonds ook op dat gebied toekomstbestendig is,” aldus Hartwig Liersch, CIO van PMT.

Volgens Jeroen Reijnoudt, verantwoordelijk voor de internationale vastgoedinvesteringen van PMT, verdienen woningen een prominente plaats in de Europese vastgoed portfolio. “In nagenoeg alle leidende vastgoedfondsen zijn winkels, kantoren en logistiek de belangrijkste bestanddelen. De in dit soort fondsen ontbrekende sector woningbouw kan het grote nadeel van commercieel onroerend goed, namelijk cyclisch bepaalde operationele kosten, compenseren. Woningbouw kent immers een veel stabielere, minder cyclus afhankelijke bezettingsgraad.”

Vertrouwen

Het vertrouwen dat door diverse andere Nederlandse en Internationale institutionele investeerders aan dit fonds is gegeven steunt PMT en MN in de doelstelling om ook in de toekomst te blijven functioneren als actieve investeerder in vastgoed in Europa en als positief samenwerkende partners voor vele andere pensioenfondsen.

Het is de verwachting dat dit fonds, dat blijvend openstaat voor investeringen van institutionele partijen, uitgroeit tot een omvang van meer dan EUR 1 miljard.

Naast PMT hebben zich per 31 maart 2018 ook diverse andere institutionele investeerders aan dit fonds gecommitteerd.