Gepubliceerd op 16 oktober 2014

Pensioenfonds Metaal en Techniek derde kwartaal 2014

  • Dekkingsgraad derde kwartaal 2014 102,8%.
  • Beleggingsrendement derde kwartaal: 4,6%.
  • Beleggingsrendement 2014 tot en met derde kwartaal: 13,9%. 
  • Waardestijging vastrentende waarden door verdere rentedaling, gematigd positieve ontwikkeling aandelen.
  • Pensioenvermogen met € 2,6 miljard euro gestegen tot € 55,2 miljard.
  • Pensioenverplichtingen namen door rentedaling met € 3,6 miljard euro toe tot € 53,7 miljard. Door het relatief jonge deelnemersprofiel is PMT extra gevoelig voor daling van de rente.

Klik hier voor het persbericht PMT: Rendement hoger, dekkingsgraad lager