Gepubliceerd op 15 januari 2013

Overheidsmaatregelen: lager pensioen

Gepensioneerden die een pensioenuitkering ontvangen van PMT, zien dat hun netto uitkering deze maand lager is. Dat komt door overheidsmaatregelen. PMT moet meer inhouden op het bruto pensioen. Deze overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat het netto pensioen 5%  tot  7% lager is. Dit staat los van de aangekondigde pensioenverlaging van naar verwachting 7% die PMT per 1 april 2013 vrijwel zeker moet doorvoeren.

 

Overheidsmaatregelen

Het gaat om de volgende overheidsmaatregelen:

  • Nieuwe belastingtarieven

    Sinds 1 januari 2013 is het tarief van de loonheffing in de eerste loonbelastingschijf fors verhoogd: met 3,9% naar 19,1%. Voor iemand met een maandelijkse bruto pensioenuitkering van 500 euro scheelt dit netto circa 20 euro per maand. Bij een aanvullend pensioen van bruto 1000 euro per maand loopt dat verschil op tot bijna 40 euro.

  • Hogere bijdrage Zorgverzekeringswet

    De wettelijk verplichte bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is gestegen van 5% (2012) naar 5,65% (2013). Dit kost gepensioneerden tot meer dan 10 euro netto per maand extra.

  • Later ingaan AOW: AOW-gat

    Zodra iemand AOW krijgt, geldt een lager belastingtarief. Het kabinet heeft besloten de komende jaren de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Alle Nederlanders die dit jaar 65 worden, krijgen hun AOW een maand later. Voor hen valt de netto pensioenuitkering  daardoor in de eerste maand eenmalig lager uit, omdat in die maand het hogere belastingtarief nog geldt.

Door deze overheidsmaatregelen valt het netto pensioen vanaf januari 2013 circa 5% tot 7% lager uit. PMT heeft hierop helaas geen invloed, omdat het om overheidsmaatregelen gaat.

 

Pensioenverlaging per 1 april 2013

De overheidsmaatregelen staan los van een pensioenverlaging. PMT heeft per 1 april 2013 een voorgenomen pensioenverlaging van 7% aangekondigd. PMT berekent op dit moment de financiële positie per 1 april 2013. Op basis daarvan wordt eind januari besloten over de pensioenverlaging per 1 april 2013. Dit wordt begin februari bekend gemaakt. Alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden ontvangen voor 1 maart 2013 een brief met nadere informatie. Kijk ook op onze speciale pagina over de voorgenomen pensioenverlaging voor meer informatie.