Gepubliceerd op 12 november 2013

Overgangsregelingen PMT 85% toegekend

Vervroegd ouderdomspensioen (VPL-regeling) bij PMT wordt aangepast aan levensverwachting

In 2014 worden de overgangsregelingen niet langer voor 100% toegekend, maar voor 85%. Dit betekent een versobering van het vervroegd ouderdomspensioenbedrag van 15%. Sociale partners hebben daartoe besloten omdat de regelingen door de toename van de levensverwachting te duur werd voor de sector. Alle mensen die nu een vervroegd ouderdomspensioen aanvragen met gebruik van de VPL-regelingen, krijgen hiermee te maken.

De versobering geldt niet voor mensen die voor 15 oktober 2013 een pensioenaanvraag hebben gedaan en een pensioenvoorstel hebben ontvangen. De versobering geldt ook niet voor mensen die al met pensioen zijn.

Omdat de werkgevers in de sector vanaf januari 2014 de volledige premie voor de VPL-regelingen voor hun rekening nemen, zal voor werknemers het salaris netto vanaf januari hoger uitpakken.

Levensverwachting sterk gestegen

De versobering van de VPL-regelingen is nodig omdat de levensverwachting veel sterker is gestegen dan in 2006 bij het ingaan van de regelingen werd verwacht. Was de gemiddelde levensverwachting waarmee gerekend werd eerst 80 jaar, tegenwoordig is dat 82 jaar. Dat betekent dat het VPL nu onbedoeld meer waard is geworden. Door de gestegen levensverwachting wordt er nu voor 17 jaar geld gereserveerd in plaats van 15 jaar. De VPL regelingen zijn daardoor ongeveer 15% duurder geworden dan oorspronkelijk gedacht en bedoeld. En dat onbedoelde bijeffect willen de sociale partners nu corrigeren. Dat doen ze door de VPL-regelingen te corrigeren met 15%.

In de al verstuurde UPO’s die u eerder dit jaar heeft ontvangen, is nog geen rekening met de correctie gehouden. De bedragen in de pensioenoverzichten zijn dus nog niet aangepast! In januari 2014 zijn de effecten van de aanpassing op de eigen pensioensituatie zichtbaar in Mijn PMT.  In het algemeen kan worden gesteld dat als mensen 6 maanden langer doorwerken, zij de effecten van de versobering kunnen compenseren. Voor mensen die nu al met pensioen zijn, geldt deze correctie op de overgangsregelingen niet.

Wat betekent het concreet:

- Mensen die nu een pensioen aanvragen waarbij ook VPL-regelingen zitten krijgen hiermee te maken. In de berekening die ze van PMT ontvangen is de korting van 15% VPL verwerkt.

- In het algemeen kan worden gesteld dat als mensen 6 maanden langer doorwerken, het effect van de versobering wordt gecompenseerd.

- Mensen die al eerder een pensioenaanvraag hebben gedaan en de afgelopen maanden al een voorstel hebben ontvangen, worden hierdoor niet geraakt.

- Mensen die nog werken ontvangen vanaf  januari 2014 een hoger netto salaris, doordat werkgevers de premie voor de VPL-regeling voor hun rekening gaan nemen.

- Mensen die al met pensioen zijn, worden niet getroffen door deze maatregel