Gepubliceerd op 27 juni 2014

Overgangsregelingen 2015 toegekend

Het bestuur van PMT heeft besloten dat de overgangsregelingen ook voor 2015 worden toegekend. De Deelnemersraad heeft positief over het besluit geadviseerd. Door deze regelingen is het voor mensen mogelijk om met een aanvullende regeling vanaf de staffelleeftijd (voor 2015: 61 jaar en 10 maanden) met vervroegd ouderdomspensioen te gaan. Op Mijn PMT kunt u zien wat de effecten zijn voor uw pensioen.