Gepubliceerd op 22 juni 2012

Overgangsregelingen 2013 toegekend

Het bestuur en deelnemersraad hebben besloten de overgangsregelingen ook voor 2013 toe te kennen. Door deze regelingen is het voor mensen mogelijk om met een aanvullende regeling vanaf de staffelleeftijd (voor 2012: 61 jaar en 4 maanden) met vervroegd ouderdomspensioen te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 070-316 08 60 of met de pensioenconsulent in uw regio (of uw werkgeversconsulent)