Gepubliceerd op 20 maart 2018

Opinie - Investeren met impact vraagt om kennisdeling

De European Impact Summit begint vandaag in Den Haag. Hartwig Liersch (PMT), Marcel Andringa (PME) en Gerald Cartigny (MN) roepen beleggers op vaart te maken met verdergaande samenwerking rond beleggen met impact.

Ongeveer drie jaar geleden lanceerden de VN de Sustainable Development Goals (SDG’S) om armoede uit te wereld te helpen, onze planeet te beschermen en om welvaart voor iedereen te creëren. Landen spraken af om de concrete doelstellingen die daarbij horen vóór 2030 te realiseren. De financiering van deze mondiale doelen is echter geen sinecure. Schattingen lopen uiteen van $2000 mrd tot $4500 mrd per jaar. Hoe gaan we zo’n bedrag bij elkaar krijgen? Steeds vaker wordt gewezen naar beleggers. Is het mogelijk om met slimme en duurzame beleggingen bij te dragen aan deze doelen en tegelijk zorg te dragen voor zowel goed rendement voor pensioenfondsen en hun deelnemers? Een deel van hen komt vandaag samen tijdens de European Impact Summit in Den Haag om te praten over mogelijkheden om bij te dragen aan de SDG’s en om kennis uit te wisselen.

Het is de primaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen om te zorgen voor een goed rendement en daarmee een goed pensioen. PME, PMT en uitvoerder MN zetten zich als grote maatschappelijke organisaties ook in voor een duurzame, stabiele samenleving. Dat blijkt ook uit de integratie van ‘environmental, social en governance’, afgekort esg, in ons beleggingsbeleid. We zijn in luttele jaren aan het opschuiven van negatieve screening, zoals het uitsluiten van bedrijven die niet duurzaam opereren, naar ‘positieve screening’, het beleggen in ondernemingen waarvan we geloven dat zij een gezonde langetermijnstrategie volgen. Impactbeleggen is de volgende stap die we hebben gezet, waarbij zowel een goed financieel rendement als maatschappelijke impact wordt gerealiseerd.

Ambities
Dat het ons menens is, blijkt uit onze ambities. Zo streeft PME ernaar dat in de komende vijf jaar 10% van de €45 mrd tellende beleggingsportefeuille in lijn is met de SDG’s. Onder meer door te committeren aan impactinvesteringen. PMT heeft recent €250 mln toegewezen aan impactinvesteringen: €50 mln in het thema energietransitie en de rest in het thema toegang tot financiering. Daarnaast investeert zowel PMT als PME al een aantal jaren voor de Nederlandse onroerendgoedportefeuille in betaalbare huisvesting. We bewegen dus in de goede richting, maar als we de krachten en kennis met andere investeerders bundelen, kunnen we pas echt versnellen.

De SDG’s zijn niet geschreven met investeerders in gedachten. Het afgelopen jaar hebben wij ons verdiept in de wereld van SDG-beleggingen. Marktonderzoek wees uit dat er reeds kennis beschikbaar was. Hier hebben wij op voortgebouwd en dit hebben wij relevant gemaakt voor onze doelstellingen. Aanvullend hebben wij kaders opgesteld die helpen bij de vertaalslag van belegging naar een bijdrage aan de SDG. Door deze aanpak zijn we tot een raamwerk gekomen, dat ons in staat stelt om portefeuillebreed iets te zeggen over hoe onze beleggingen bijdragen aan de SDG’s.

De winst die we kunnen behalen is door samen te werken met andere partijen die deze methodiek op dezelfde wijze toepassen. Door gezamenlijk resultaten meetbaar en vergelijkbaar te maken, worden de positieve effecten zichtbaar en makkelijk uitlegbaar. Een duidelijke uniforme aanpak en een uitgebreidedatabase maken het voor investeerders aantrekkelijker om bij te dragen aan de SDG’s. Dat gaat niet van de ene op de andere dag en dat kunnen we zeker niet alleen. Dat is de boodschap die we tijdens de European Impact Summit verkondigen: laten we meer samenwerken en kennisdelen, om impact investeren te versnellen.

Hartwig Liersch is chief investment officer bij PMT. Marcel Andringa is uitvoerend bestuurder Vermogensbeheer bij PME. Gerald Cartigny is chief investment officer bij MN.

Bron: Pensioen Pro 20 maart 2018.