Gepubliceerd op 16 september 2013

Online onderzoek risicobereidheid van start

Op 16 september 2013 start PMT met een online onderzoek naar de risicohouding van deelnemers en pensioengerechtigden als het gaat om hun pensioen. Het online onderzoek wordt gehouden onder een steekproef van de achterban en maakt deel uit van een totaal onderzoek naar de wensen en verwachtingen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers rondom het pensioen en de pensioenregeling van PMT. Naast het online onderzoek is ook een aantal groepsdiscussies gehouden.

De resultaten van dit onderzoek kunnen de sociale partners helpen bij het maken van keuzes voor de nieuwe regeling.

Het onderzoek loopt tot en met 15 oktober a.s. De uitkomsten zijn naar verwachting in november bekend.