Gepubliceerd op 9 februari 2011

Onderzoek Zembla blijkt onjuist

Afgelopen zaterdag 5 februari jl had Zembla een uitzending over de pensioenfondsen in Nederland en hun veronderstelde slechte prestaties. In de uitzending werden drie aspecten aan de kaak gesteld. Dit aan de hand van een (geheim) onderzoek door Bureau Bosch. Na veel aandringen is pas de maandag ná de uitzending het onderzoeksrapport beschikbaar gesteld aan de pensioenfondsen. Toen werd ook gelijk duidelijk hoezeer het onderzoek rammelde. En hoe onheus de aantijgingen van Zembla zijn. PMT betreurt de uitspraken in Zembla. Vooral omdat deze tot onnodige onrust leiden bij u, onze deelnemer.

1 Te weinig premie en greep uit de kas?
In het programma werd gesuggereerd dat het totale pensioenvermogen in Nederland 799 miljard euro hoger had moeten zijn. Dat dit niet het geval is, zou komen omdat pensioenfondsen te weinig premie hebben geheven of premies hebben teruggestort aan werkgevers. Ook zou bij enkele pensioenfondsen geld uit de kas zijn gehaald. Voor alle duidelijkheid; niets van dit alles is gebeurd bij PMT. PMT heeft altijd premies geheven die voor het fonds, maar met name voor de sector Metaal en Techniek, reëel waren. Het is wel zo dat in 2010 bekend werd dat we langer leven dan altijd was berekend. Maar dat betekent niet dat PMT in de jaren 80 en 90 een verkeerd premiebeleid heeft gevoerd. Sterker nog; als je kijkt naar de premies die PMT vanaf de jaren 80 heeft geheven, dan ziet men daarin een stijgende lijn.

2 Te grote risico’s genomen in het beleggen in aandelen?
In Zembla werd ook gezegd dat het beleggingsbeleid van pensioenfondsen fout was. Pensioenfondsen hadden minder in aandelen moeten beleggen. Nu PMT het rapport heeft kunnen inzien, blijkt dat op dit onderdeel van het onderzoek meerdere foute of onzuivere aannames zijn gedaan. Zo is er bijvoorbeeld gerekend alsof pensioenfondsen alleen in Europese aandelen hebben belegd. En zijn bepaalde (goede) beleggingsjaren niet meegenomen in het onderzoek. De conclusie dat minder in aandelen beleggen per definitie een beter resultaat had gegeven is dus volstrekt onjuist. Het had niet zo gezegd mogen worden.

3 Presteren pensioenfondsen onder de maat?
Ook werd gesteld dat er maar liefst 145 miljard euro zou zijn verdwenen door ondermaats presteren van de pensioenfondsen. Ook hier blijkt een wel heel eenzijdige vergelijking door Zembla te zijn uitgevoerd. In het onderzoek is een beleggingsrendement gekozen (6.3%) en dat is vergeleken met een Europees aandelenmandje dat 7,1% zou hebben gehaald. Vergelijk je het echter met de wereldwijde aandelenindex (6,0%) dan hebben pensioenfondsen het dus juist beter gedaan. Pensioenfondsen zijn namelijk wereldwijde beleggers. Vanwege de omvang van het vermogen en de noodzakelijke risicospreiding kan dat ook niet anders.
Ter illustratie; berekend over de laatste 25 jaren heeft PMT een gemiddeld beleggingsrendement van 6,8% gehaald. Over 2010 was deze overigens 11,4%, over 2009 14,8%.

Wat nu?
Direct na de uitzending is door de Tweede Kamer aangedrongen op een hoorzitting. PMT vindt dat een goede zaak. Want dan krijgen de pensioenfondsen de kans om duidelijk uit te leggen hoe het wél zit. Dat leggen we ook graag uit aan U. Tijdens onze bijeenkomsten in het land, maar ook door onze pensioenconsulenten.