Gepubliceerd op 1 juli 2013

Nieuwe contactgegevens voor uw pensioenadministratie

Vanaf 1 juli [wijzigen] {zijn} de contactgegevens {gewijzigd} voor het aanleveren van informatie voor de pensioenregeling, bijvoorbeeld het aanmelden van een nieuwe werknemer. U kunt voortaan hier terecht:

Inzendportaal.nl
I www.inzendportaal.nl
E info@inzendportaal.nl

T 088 007 98 95
F 070 316 04 75

Postbus 16551
2500 BN  Den Haag

De specificatie van de factuur voor –ondermeer-  de pensioenpremies kunt u inzien op PMT Online {bpmtonline.nl}.